Statutenwijziging 2022

De Statuten en Huishoudelijk Reglementen van V.R.A.

De statuten van de vereniging zijn in 2022 herzien en aangepast aan de eisen van de WBTR.

Op de ledenvergadering van 28 november 2023 zijn de Huishoudelijke Reglementen goedgekeurd

Beide documenten zijn te vinden in deze folder: Statuten en Huishoudelijke Reglement


Eerdere communicatie

De nieuwe statuten van VRA

Geacht lid van VRA,

Zoals in de ALV van 26 augustus 2021 is aangekondigd, zijn de statuten van VRA aan vervanging toe. Met de zeer gewaardeerde hulp van Thijs Vermeulen en Frederik ten Kate heeft het Bestuur een voorzet gemaakt die nu geschikt is om met alle leden te delen.

Waarom zijn statuten belangrijk?

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan elke organisatie in Nederland. De statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd. De notaris stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten. Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat staat er in de statuten van een vereniging?

In de statuten van een vereniging staan een aantal zaken die wettelijk verplicht zijn. Daarnaast kan een vereniging ook zaken vastleggen die specifiek voor de club zijn. Zo heeft VRA bepalingen voor het benoemen van Ereleden.

Een aantal voorbeelden van bepalingen in statuten:

 • De naam van de vereniging
 • De vestigingsplaats
 • Het doel van de vereniging
 • Hoe je lid kan worden en op kan zeggen.
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • De wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
 • De bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beĆ«indiging.

Waarom moeten de statuten aangepast worden?

Er zijn 2 belangrijke redenen om de statuten te wijzigen:

 • De WBTR is op 1 juli 2021 aangenomen. Deze wetswijziging stelt hogere eisen aan de kwaliteit van bestuur en toezicht van stichtingen, besturen en coƶperaties. Lees de verdere details op de website van de WBTR.
 • De statuten van VRA zijn van 1993. Sinds die tijd is de vereniging enorm gegroeid en veranderd en dat leidt tot de noodzaak tot wijziging van de statuten.

Wat wordt er van mij verwacht?

Leden maken de club, want zonder leden kan VRA niet bestaan. Dus bij het veranderen van onze grondregels willen we zoveel mogelijk leden betrekken. Al is het maar om meer bekendheid aan onze statuten te geven, wil het Bestuur de leden van VRA de gelegenheid geven om bij te dragen aan de totstandkoming van onze nieuwe statuten.

Alle leden worden van harte uitgenodigd om kennis te nemen van het concept dat nu klaar staat en eventueel commentaar te geven op bepalingen die er in staan, of juist niet in staan.

Hoe kan ik mijn bijdrage leveren?

Om de commentaren in goede banen te leiden, staat het concept van de nieuwe statuten in de lobby van ons Digitale VRA Clubhuis (DVC). Ieder lid heeft toegang tot het DVC met zijn of haar persoonlijke VRA-account.

De conceptstatuten zijn bereikbaar via deze link

Na het klikken op de link, opent uw standaard internet browser (bv. Chrome, Firefox, Safari) en vraagt om uw inlog account. Vul hier uw VRA-account in en klik op Volgende. Vul vervolgens uw wachtwoord in en klik op Volgende. Het document met de nieuwe statuten opent zich.

De oorspronkelijke statuten zijn bereikbaar via deze link (gebruik ook hiervoor uw VRA-ID om in te loggen) naar de statuten van 1993

Ik weet niet wat mijn VRA-account is. Wat nu?

Ieder lid van VRA heeft een persoonlijk VRA-account. Tot nu toe is dat vooral in gebruik bij bestuur, staf, captains en commissieleden voor het runnen van de club.

Als het VRA-account niet (meer) bekend is, of toegang is niet mogelijk, dan is een mailtje aan de beheerder van het Digitale VRA Clubhuis (admindvc@vra.nl) met naam, telefoonnummer en eigen emailadres voldoende om het VRA-account op te vragen. Hier kunnen ook andere ondersteuningsvragen gesteld worden.

Tot wanneer kan ik mijn bijdrage leveren?

De commentaarversie zal tot maandag 18 april 2022 18:00 beschikbaar zijn voor commentaar. Daarna worden alle commentaren verwerkt door onze juridische commissie en het Bestuur. Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met de juridische haalbaarheid van commentaren, maar ook met het passend zijn van commentaren binnen het beleid van de club.

Vervolgens zal deze versie voorgelegd worden als agendapunt op de Algemene Leden Vergadering die vrijdag 22 april 2022 gehouden wordt.

N.B. Deze informatie is ook beschikbaar op de VRA website en zal daar ook worden bijgewerkt.

Het Bestuur ziet uw zeer gewaardeerde betrokkenheid graag tegemoet.

Het Bestuur van VRA
Dorien Rauwerda - Voorzitter
Harold Horsman - Secretaris
Peter van Gulik - Penningmeester
Theo Lindemann - Bestuurslid voor Bouwzaken
Thomas Spits - Bestuurslid voor Wedstrijden

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures