Lidmaatschap

Inleiding

VRA is een sportvereniging met leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap van de club volgt het verenigingsjaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

De cricketcompetitie begint in Nederland in mei en eindigt begin september, maar op VRA kun je al vanaf begin april tot oktober terecht. De teams bestaan uit meer dan de benodigde elf spelers, dus elke week spelen kan beslist, maar hoeft niet. En als het buitenseizoen is beëindigd, begint het winterseizoen in onze nieuwe indoorhal. Wil je lid worden van VRA, vul dan het aanmeldingsformulier in.

Alvast hartelijk dank voor jouw aanmelding. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen om je aanmelding te bevestigen.


Contributies 2024

In november 2023 is het nieuwe huishoudelijk reglement van kracht geworden, met daarin de nieuw vastgestelde contributies. Vanaf 2024 is zijn de vastgestelde trainingen voor alle teams van leden van VRA opgenomen in de contributie. De extra wintertrainingbijdrage is daarmee komen te vervallen.

Categorie Geboren na Geboren voor Contributie
Senioren 1 sep 1998 €425
Studenten 1 sep 1998 1 sep 2004 €325
Under19 1 sep 2004 1 sep 2006 €275
Under17 1 sep 2006 1 sep 2008 €255
Under15 1 sep 2008 1 sep 2010 €225
Under13 1 sep 2010 1 sep 2012 €205
Under11 1 sep 2012 1 sep 2014 €185
Under9 1 sep 2014 1 sep 2016 €120
Under7 1 sep 2016 1 sep 2024 €25
Niet spelend lid €200
Donateur €125

VRA vindt sportiviteit en gastvrijheid zeer belangrijke waarden om over te brengen op de jeugd. Daarom wordt bij elke competitiewedstrijd op VRA een lunch geserveerd voor uw kind en de tegenstander. De kosten voor deze lunch bedragen dit seizoen EUR 59,50 en zullen worden verrekend samen met de verschuldigde contributie voor dit jaar.


Bankgegevens VRA:
ING Bank - IBAN: NL95 INGB 0006066048
t.n.v. Penningmeester VRA te Amsterdam

Om te kunnen spelen en trainen is het tijdig voldoen van de contributie een must. Het moge duidelijk zijn dat het Bestuur bij uitblijven van contributiebetaling zal moeten besluiten tot opschorting van de speelgerechtigdheid en dat ook niet meer mag worden getraind, totdat alsnog aan de verplichting is voldaan. Het Bestuur zal daar vanaf seizoen 2014 steeds strenger op toezien.

Inning van contributies door ClubCollect

VRA besteedt het innen van contributies sinds 2014 uit aan NLCollect, nu ClubCollect genaamd. Dit is géén incassobureau, maar een facilitaire organisatie die zowel de vereniging als de leden veel voordelen biedt. Hoe werkt dat?

ClubCollect stuurt namens de club, voorafgaand aan het seizoen naar ieder clublid een email, SMS of brief met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kun je de betaling via iDEAL voldoen.

Tevens kun je bij ClubCollect aangeven of je deze betaling (a) in één keer te willen voldoen of (b) in termijnen (hier zijn kosten aan verbonden).

Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien je hebt gekozen voor termijnen dan krijg je voor elke vervaldatum opnieuw een herinnering per email, SMS of brief. Indien betaling niet per vervaldatum op de rekening is bijgeschreven wordt de rekening verhoogd met 10 euro. Let op: als er niet voldoende saldo op de rekening staat, worden de kosten van stornering aan je doorbelast.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem je contact op met de administratie of de financiële commissie. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen we naar hun website.

Ledenlijst

De ledenlijst is voor leden en donateurs zichtbaar op de website van VRA nadat is ingelogd. Controleer daar of jouw gegevens nog kloppen. Zo niet, laat ze dan meteen aanpassen. Zonder de juiste gegevens is de kans op fouten en/of problemen groot. Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de ledenadministratie.

Dispensatie

Slechts in bijzondere gevallen kan de penningmeester besluiten een betalingsregeling of dispensatie te verlenen. Leden die menen hiervoor in aanmerking te komen zullen zelf een beargumenteerd verzoek hiertoe moeten indienen bij de penningmeester. De regeling geldt altijd voor één jaar en wordt niet automatisch verlengd.

Het Jeugdfonds helpt gezinnen met weinig geld

VRA wil een club zijn waar elk lid, jong en oud, zich thuisvoelt. Toch kan het erg lastig zijn voor gezinnen waar de financiële middelen ontoereikend zijn om kinderen volop mee te laten doen.

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Opzegging van het lidmaatschap

Tijdig opzeggen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van een lid. Dit kan alleen door het afmeldformulier compleet in te vullen: afmeldformulier. Na het ontvangen van het afmeldformulier wordt eerst gecontroleerd of er geen openstaande rekeningen zijn, voordat het verzoek wordt gehonoreerd.
Een opzegging van het lidmaatschap dient vóór 31 december van het lopende seizoen binnen te zijn bij de secretaris. Bij opzeggen na 31 december is de vereniging gerechtigd de contributie voor het nieuwe, daaropvolgende seizoen in rekening te brengen.

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen over lidmaatschap en contributie staan hieronder. Staat je vraag er niet bij, stuur dan een e-mail met je vraag aan secretaris@vra.nl.

 1. Ik ben nieuw in de cricketwereld. Bestaat er zoiets als een kennismakingslidmaatschap?
  Dit type lidmaatschap bestaat niet bij VRA, maar je krijgt uitgebreid de mogelijkheid om eerst een paar keer mee te trainen en gevoel te krijgen voor het spel en de club. Zodra je wedstrijden gaat meedoen, is het vereist dat je volwaardig lid bent van de club. Kom langs bij één van de trainingen en meld je bij de trainer. Hij zal je cricketkunsten en -ambities beoordelen en je verder wegwijs maken. Het trainingsschema vind je op deze site.
 2. Ik ben halverwege het seizoen lid geworden of:
  Ik ben geblesseerd geraakt gedurende het seizoen of:
  Ik ga halverwege het seizoen verhuizen en kan niet meer meespelen,
  krijg ik nu korting?
  Nee. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele jaar. De club gaat verplichtingen aan op basis van het aantal leden en moet ook afdrachten doen aan de KNCB op basis van het aantal leden. We kunnen daarom geen korting geven. Zorg dus dat je op tijd opzegt, zodat je niet ook onnodig voor komend seizoen moet betalen, want de Penningmeester is onverbiddelijk.
 3. Mag ik als niet-spelend lid een keer met een wedstrijd meedoen?
  Nee, dat kan niet. Als niet-spelend lid tel je niet mee als speler en dragen we ook minder af aan de KNCB die de competitiewedstrijden organiseert. Als je mee wil spelen, kan dat alleen als volwaardig spelend lid. Geef een wijziging in je speelsituatie dus zo snel mogelijk door aan de Secretaris. Je ontvangt een factuur voor het spelende deel van het lidmaatschap, die je zo snel mogelijk moet betalen om te kunnen meespelen.
 4. Kan ik mijn contributie in termijnen betalen?
  Ja, als je inlogt op ClubCollect via de link die je ontvangt, krijg je de mogelijkheid om in maximaal 3 termijnen te betalen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Onze sponsors

Lid worden?

Vul het aanvraagformulier voor het lidmaatschap volledig in.

Aanvragen van beëindiging van het lidmaatschap

Vul het beëindigingsverzoek volledig in.

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures