Lidmaatschap

VRA is een vereniging met leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap volgt het verenigingsjaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

De cricketcompetitie begint in Nederland in mei en eindigt begin september, maar op VRA kun je al vanaf begin april tot oktober terecht. De teams bestaan uit meer dan de benodigde elf spelers, dus elke week spelen kan beslist, maar hoeft niet. Wil je lid worden van VRA, vul dan het aanmeldingsformulier in.

Alvast hartelijk dank voor jouw aanmelding. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen om je aanmelding te bevestigen.


Contributies 2020

Categorie Geboren na Geboren voor Contributie
Senioren 1 sep 1995 €325
Studenten 1 sep 1995 1 sep 2001 €225
Under19 1 sep 2001 1 sep 2003 €200
Under17 1 sep 2003 1 sep 2005 €180
Under15 1 sep 2005 1 sep 2007 €150
Under13 1 sep 2007 1 sep 2009 €130
Under11 1 sep 2009 1 sep 2011 €110
Under9 1 sep 2011 1 sep 2013 €80
Under7 1 sep 2013 1 sep 2015 €25
Niet spelend lid €150
Donateur €110

Bankgegevens VRA:
ING Bank - IBAN: NL95 INGB 0006066048
t.n.v. Penningmeester VRA te Amsterdam

Om te kunnen spelen en trainen is tijdig voldoen van de contributie een must. Het moge duidelijk zijn dat het Bestuur bij uitblijven van contributiebetaling zal moeten besluiten tot opschorting van de speelgerechtigdheid en dat ook niet meer mag worden getraind, totdat alsnog aan de verplichting is voldaan. Het Bestuur zal daar vanaf seizoen 2014 strenger op toezien dan men in voorgaande jaren gewend was.

Inning van contributies door ClubCollect

VRA besteedt het innen van contributies sinds 2014 uit aan NLCollect, nu ClubCollect genaamd. Dit is geen incassobureau, maar een facilitaire organisatie die zowel de vereniging als de leden veel voordelen biedt. Hoe werkt dat?

ClubCollect stuurt namens de club voorafgaand aan het seizoen naar ieder clublid een email, SMS of brief met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kun je de betaling via iDEAL voldoen.

Tevens kun je bij ClubCollect aangeven of je deze betaling (a) in één keer te willen voldoen of (b) in vier termijnen.

Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien je hebt gekozen voor termijnen (hieraan zijn enige administratiekosten verbonden) dan krijg je voor elke vervaldatum opnieuw een herinnering per email, SMS of brief. Indien betaling niet per vervaldatum op de rekening is bijgeschreven wordt de rekening verhoogd met 10 euro.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem je contact op met de administratie of de financiële commissie. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen we naar hun website.

Ledenlijst

De ledenlijst is voor leden en donateurs zichtbaar op de website van VRA nadat is ingelogd. Controleer daar of jouw gegevens nog kloppen. Zo niet, laat ze dan meteen aanpassen. Zonder de juiste gegevens is de kans op fouten en/of problemen groot. Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de administratie.

Geen restitutie

Ieder jaar weer ontvangen we diverse verzoeken tot restitutie van contributie vanwege het feit dat het lid een deel van het seizoen niet meer kan spelen of niet heeft kunnen spelen. De redenen die aangevoerd worden zijn divers, het kan zijn dat de privésituatie is veranderd, maar vaak betreft het ook blessures. We wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Alleen indien u vóór aanvang van het seizoen (1 april) laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan het lidmaatschap worden stopgezet of kunt u bijvoorbeeld niet-spelend lid worden.

Dispensatie

Slechts in bijzondere gevallen kan de penningmeester besluiten een betalingsregeling of dispensatie te verlenen. Leden die menen hiervoor in aanmerking te komen zullen zelf een verzoek hiertoe moeten indienen en/of contact op moeten nemen met de penningmeester.

Opzegging

Tijdig opzeggen is de eigen verantwoordelijkheid van een lid. Dit kan alleen door het afmeldformulier compleet in te vullen: afmeldformulier. Na het ontvangen van het afmeldformulier wordt eerst gecontroleerd of er geen openstaande rekeningen zijn, voordat het verzoek wordt gehonoreerd.
Een opzegging van het lidmaatschap dient vóór 31 december van het lopende seizoen binnen te zijn bij de secretaris. Bij opzeggen na 31 december is de vereniging gerechtigd de contributie voor het nieuwe, daaropvolgende seizoen in rekening te brengen.

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen over lidmaatschap en contributie staan hieronder. Staat je vraag er niet bij, stuur dan een e-mail met je vraag aan secretaris@vra.nl.

 1. Ik ben nieuw in de cricketwereld. Bestaat er zoiets als een kennismakingslidmaatschap?
  Dit type lidmaatschap bestaat niet bij VRA, maar je krijgt uitgebreid de mogelijkheid om eerst een paar keer mee te trainen en gevoel te krijgen voor het spel. Zodra je wedstrijden gaat meedoen, verwachten we dat je volwaardig lid wordt van de club.
 2. Ik ben halverwege het seizoen lid geworden; of:, Ik ben geblesseerd geraakt gedurende het seizoen; of: Ik ga halverwege het seizoen verhuizen en kan niet meer meespelen; krijg ik nu korting?
  Nee. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele jaar. De club gaat verplichtingen aan op basis van het aantal leden en moet ook afdrachten doen aan de KNCB op basis van het aantal leden. We kunnen daarom geen korting geven. Zorg dat je op tijd opzegt, zodat je niet ook voor komend seizoen moet betalen.
 3. Mag ik als niet-spelend lid een keer met een wedstrijd meedoen?
  Nee. Als niet-spelend lid tel je niet mee als speler en dragen we ook minder af aan de KNCB die de competitiewedstrijden organiseert. Als je mee wil spelen, kan dat alleen als volwaardig spelend lid. Geef dit zo snel mogelijk door aan de Secretaris. Je ontvangt een factuur voor het spelende deel van het lidmaatschap die je zo snel mogelijk moet betalen.
 4. Kan ik in termijnen betalen?
  Ja, als je inlogt op ClubCollect via de link die je ontvangt, krijg je de mogelijkheid om in maximaal 3 termijnen te betalen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Onze sponsors

Lid worden?

Vul het aanvraagformulier voor het lidmaatschap volledig in.

Aanvragen van beëindiging van het lidmaatschap

Vul het beëindigingsverzoek volledig in.

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures