VRA-Platform

De club gebruikt Google G-Suite om al haar toepassingen en data te verwerken. Toegang krijgen kan middels een verzoek om een userID en wachtwoord aan de VRA-Platform manager

Het menu hieronder geeft snel toegang tot de diverse toepassingen die al beschikbaar zijn. Dit menu zal regelmatig aangepast worden.

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures