How's That! 21 april 2021

Jaargang 89 Nummer 1

Voorwoord

Sommige zo op het oog kleine aanschaffen kunnen een grote weerslag hebben op je leven. Zo kocht ik op een grauwe novembermiddag in 2020 in een tamelijk onooglijk zaakje een kastje dat me toegang gaf tot een oneindig aantal tv-zenders, waaronder stations uit Azië, Australië en Engeland. De reden van de koop was evident, op deze manier had ik toegang tot alle enigszins ter zake doende cricketwedstrijden op aarde. Ik realiseerde me terdege dat dit een levensgevaarlijke actie van me was. Nam ik tot dusver via een app op mijn telefoon zo nu en dan kennis van de resultaten in Tests, ODI’s en twenty/twenty’s, nu kon ik alles op grootbeeld zien.
Na de eerste dagen bijna te zijn overleden aan een overdosis cricket, riep ik me zelf een halt toe, dit nadat ik me erop betrapte dat ik rustig tot twee uur in de nacht naar een partijtje damescricket uit Nieuw-Zeeland had zitten te kijken. Ik ging op rantsoen, maar de verleiding bleef. Dat kwam voornamelijk door mijn favorieten uit de West Indies die eindelijk weer eens een beetje behoorlijk presteerden. De speler die er voor mij uitsprong was hun off spinner Rakheem Cornwall, met 150 kilo de zwaarste testcricketer ooit, al schijnt W.G. Grace zo rond het jaar van zijn afzwaaien (1899) aardig in zijn buurt te zijn gekomen.

Rakheem schommelt meer dan dat hij loopt en lanceert zijn lepe balletjes vanaf een ultrakorte run up. Veel wickets neemt hij daarmee niet, maar hij is wel uiterst goedkoop en dat is ook heel wat waard. Deze kolos heeft met zijn goedmoedige grijns en zijn anti-held-allure mijn hart gestolen. Ik hoop hem nog vaak te zien.

Tot zover het cricket op het scherm. Het echte werk nadert. Begin mei gaat de competitie in de Topklasse weer van start. Gedegradeerd wordt er dit jaar niet, wat een deel van de spanning wegneemt. VRA deed het vorig jaar lang niet slecht. Hopelijk gaat het dit jaar nog iets beter en kunnen we een gooi gaan doen naar de bovenste plek. Als het enigszins mogelijk is zal ik er elke wedstrijd bij zijn en ik hoop met mij velen. Hup VRA.

Harry Oltheten


Van de voorzitter

Start Topklasse heren en Hoofdklasse dames op 1 mei a.s.

Op 1 mei aanstaande gaan zowel VRA1 als de VRA Dames van start met de competitie. Dit zal gebeuren onder het zogenaamde Protocol Opstart Topcompetities van NOC*NSF.
Dat betekent dat de spelers en teambegeleiders, zoals de scorer, wekelijks getest worden voor aanvang van de wedstrijd. Ook de umpires zullen worden getest voorafgaand aan de wedstrijd. Dit alles met door de KNCB centraal ingekochte sneltests.

Na intensief overleg met alle deelnemende verenigingen zijn door de KNCB de volgende besluiten genomen ten aanzien van de Topklasse bij de mannen: - In de Topklasse wordt er gespeeld om het kampioenschap; - Er is geen degradatie uit de Topklasse in het seizoen 2021; - Indien er later in het seizoen toch weer in andere klassen gespeeld mag worden, promoveren de nummers 1 en 2 uit de Hoofdklasse naar de Topklasse, mits er in de Hoofdklasse minimaal een halve competitie is afgerond; - De Topklassecompetitie 2022 zal gespeeld worden met 12 elftallen, onder voorbehoud van minimaal een halve competitie in de Hoofdklassecompetitie 2021; - De Hoofdklassecompetitie 2022 zal gespeeld worden met 8 elftallen, onder voorbehoud van minimaal een halve competitie in de Hoofdklasse competitie 2021; - De nummer 10 van de Hoofdklasse speelt een best-of-three promotie/degradatie play-off tegen de nummer 1 van de Eerste Klasse, onder voorbehoud van minimaal een halve competitie in de Hoofdklasse én Eerste Klasse in 2021; - Er mag maximaal maar 1 professionele cricketer van buiten de EU per team meespelen in de Topklasseteams (in 2021). - In de Hoofdklasse Dames wordt eveneens om het kampioenschap gespeeld; er vindt echter geen degradatie plaats. - Vanaf 1 april mogen de spelers van VRA1 en het damesteam weer als team gaan trainen. - Helaas mag er nog geen publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden en zal het clubhuis alleen toegankelijk zijn voor spelers, umpires, begeleiders en staff.

Zie verder ook het onderwerp over de Coronaregels op de club.

Dit artikel is ook te vinden op de VRA Website.

Dorien Rauwerda

Voorzitter VRA


Trainingsschema 2021

Training schedule Summer 2021

The training schedule for 2021 is starting. Make sure you are aware of the corona measures, before you go.

Read about the corona measures at the VRA Website.


JUNIORS

Day Team Start End Location
Monday U17 17:00 18:30 outdoor nets
Tuesday U13 17:00 18:30 outdoor nets
Thursday U15 17:30 19:00 outdoor nets
Friday U9/U11 17:00 18:00 outdoor nets

The Summer training schedule for the YOUTH is starting at 5 april 2021.

Note: Youth members with the highest attendance in training will get priority for participation in matches.

Note for parents:
Due to Corona rules, parents are not allowed on the VRA premises. Please drop off and pick up your children at the gate.

The VRA Youth board and coaches


SENIORS

The training schedule for seniors is starting at 19 April 2021.

Day Team Start End Location
Tuesday VRA 1 18:30 20:30 indoor nets
VRA 2 18:30 20:30 outdoor nets
Wednesday VRA Ladies 19:00 20:30 indoor nets
VRA 3 18:30 20:30 outdoor nets
Thursday VRA ZAMI 19:00 20:30 outdoor nets
Friday VRA 1 18:30 20:00 indoor nets
VRA 4&5 18:30 20:00 outdoor nets

Last update: 15-4-2021
This page is updated at the VRA website.


Coronamaatregelen 2021

Beste leden,

Het cricketseizoen gaat ook dit jaar weer gepaard met maatregelen tegen de verspreiding van Corona. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet. Onthoud ze alstublieft en houd VRA een veilige plek.

Het VRA Bestuur


Dear members,

This cricket season will also be accompanied by certain measures to stop the spread of Corona. We have put them together for you. Please memorize them and keep VRA a safe place.

The VRA Board


Corona-maatregelen op VRA

Laatst gewijzigd: 14 april 2021

Algemene regels RIVM

 • Gebruik te allen tijde uw gezond verstand.
 • Blijf thuis als u een van deze symptomen heeft: hoesten, niezen, kortademigheid, een loopneus of koorts (> 38°C).
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en/of kortademigheidsklachten heeft.
 • Blijf minimaal 10 dagen thuis na uw laatste nauwe contact met iemand die positief heeft getest voor Corona.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten uw huishouden.
 • Draag een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimten.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Was uw handen zeer regelmatig grondig met water en zeep.
 • Raak uw gezicht niet aan.
 • Geen handen schudden.
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

Regels voor spelers op VRA

 • Houd je aan de algemene regels voor iedereen
 • Volg altijd de instructies van de trainers en clubvertegenwoordigers.
 • Blijf bij je groep.
 • Het clubhuis is gesloten.
 • Er is na de trainingen of wedstrijden geen gelegenheid om te verkleden, te douchen of een consumptie te kopen. Breng je eigen drankjes en eten mee.
 • De crickethal is gesloten. Alle trainingen vinden buiten plaats (Enige uitzonderingen daarop zijn VRA1, het VRA-dameselftal en de KNCB-topteams die op VRA trainen).
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten met hun team sporten. Zij mogen met elkaar wedstrijden spelen.
 • Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen bij de sportvereniging buiten sporten. Zij mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. 
 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportvereniging met maximaal 4 mensen sporten.
  Zij houden altijd 1,5 meter afstand.

Regels voor ouders op VRA

 • Houd u aan de algemene regels.
 • Breng uw kinderen niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint.
 • Ouders zijn niet toegestaan binnen de poorten van VRA en mogen geen gebruikmaken van het clubhuis of andere VRA-faciliteiten.
 • Ouders dienen hun kind(eren) af te zetten en weer op te halen op het voetpad buiten de hoofdingang van VRA.
 • Volg nauwgezet de instructies van de trainers en de clubvertegenwoordigers.
 • Slechts één ouder mag het kind brengen of halen.
 • Het clubhuis en de voorzieningen zijn voor ouders gesloten, ook als er wel andere activiteiten plaatsvinden in het clubhuis, zoals bouwwerkzaamheden of KNCB-trainingen.

Deze pagina wordt bijgehouden op de VRA website: Coronamaatregelen 2021


ENGLISH VERSION

Corona-measures at VRA

Last changed at: April 14th, 2021

General measures RIVM

 • Always use your common sense
 • Stay at home if you experience these symptoms: coughing, sneezing, shortness of breath, running nose or fever (> 38°C).
 • Stay at home if someone in your household has a fever or shortness of breath.
 • Stay at home for a minimum of 10 days if you have been in close contact with someone who has tested positive for Corona.
 • Keep 1,5 meters distance from anybody outside your household.
 • Wear a mouth mask in indoor public places and wherever applicable.
 • Cough and sneeze in your elbow.
 • Regularly wash your hands thoroughly with water and soap.
 • Don’t touch your face with your hands.
 • Don’t shake hands.
 • People from the same household don’t need to keep 1,5 meters distance.

Rules for players/members at VRA

 • Stick to the general measures from the RIVM
 • Always follow the guidance and instructions from the coach/trainer and the VRA staff.
 • Stay with your group/team at VRA.
 • The VRA pavilion is closed.
 • There is no possibility to change clothing, take a shower or buy drinks or snacks at VRA. Bring your own food and drinks to practice.
 • The indoor cricket hall is closed. All practices are outdoors. (The only exceptions are VRA1, the VRA ladies’ team and the KNCB top teams that practice at VRA).
 • Children and adolescents ≤ 26 years of age are allowed to play and practice cricket outdoors in a group or team at their own club.
 • Adults ≥ 27 years of age can practice cricket at their own club in groups with a maximum of 4 people per group.
  At all times they have to keep a distance of 1,5 meters.

Rules for parents at VRA

 • Stick to the general rules from the RIVM.
 • Don’t drop your child(ren) at VRA earlier than 10 minutes before their practice starts.
 • Parents are not allowed inside the VRA gates and cannot use the pavilion or other VRA facilities.
 • Parents need to drop their child(ren) off and pick them up at the footpath outside the VRA gate.
 • Always follow the guidance and instructions from the coach/trainer and VRA staff.
 • Only one parent per household can accompany the child(ren) to the VRA entrance or pick them up again.
 • The pavilion and other VRA facilities are closed for parents, even if there are other activities, such as building or a KNCB practice, going on.

This page will be updated at the VRA website: Coronamaatregelen 2021

She smiled

Aan handen en voeten gebonden, gekneveld, aan de ketting.

Zo verliep het afgelopen cricketseizoen voor de meesten van ons en zo ziet het begin van het nieuwe seizoen er voor velen weer uit.

Dat was ook dikwijls het geval met de internationale cricketcarrière van Derek Randall, jaargang 1951. Ansichtkaarten met foto’s of karikaturen van bekende spelers interesseren mij meestal niet al te zeer, maar voor deze ridder van de droevige figuur maak ik graag een uitzondering.

“Bij tijd en wijle zat er een geniale geest op Randall’s schouders, het enige probleem was, dat die nooit rustig bleef zitten”, schreef een criticus ooit over Derek William Randall, bijgenaamd ‘Arkle’( fameus renpaard uit de jaren ’60 ),
vanwege zijn reusachtige passen tijdens het runnen, maar vooral tijdens het fielden in de covers. Daar dreef hij ‘in galop’ de batsmen terug in hun crease en maakte er en passant bijna 600 (!) vangen.

Randall was een nogal clowneske verschijning op de cricketvelden, die met zijn optreden iets weghad van Charley Chaplin. Een publiekslieveling, zeker bij de supporters van Nottinghamshire, de County waarvoor hij tussen 1971 en 1993 onafgebroken speelde. Hij scoorde bijna 30.000 runs voor Notts en werd er landskampioen in 1980, toen hij tevens één van de Wisden Cricketers of The Year was. Niet bij Nottinghamshire, maar in het Engelse Testteam was de aan- en afwezigheid van het genie op zijn schouders het meest manifest. Briljante innings en centuries (7) werden afgewisseld met moeizame, onproduktieve battingbeurten. Als Engeland dan ook nog eens verloor, werd Randall, die zich desondanks altijd loyaal bleef opstellen, door de keuzeheren meestal als dé zondebok aangewezen. En zo heeft de tekenaar Russell Fisher hem afgebeeld, als een hondstrouwe kracht, ‘ready to play’, maar aan handen en voeten gebonden. De ansichtkaart maakt trouwens deel uit van een speciale serie van zes sportieve helden uit de jaren ’80, waaronder Ilie Nastase en Mohammed Ali. Voorwaar een illuster gezelschap.

Eén van de mooiste voorbeelden van Randall’s vermakelijke optredens vond plaats tijdens de Centenary Test in Melbourne in 1977. Randall maakte er toen 174 op een Australische aanval, die werd geleid door bowlingkanon Denis Lillee. Tijdens zijn innings slaagde Randall er ternauwernood in om een bouncer van Lillee te ontwijken. Hij lichtte daarop zijn cap en zei tegen de bowler: “No point in hitting me there mate, there’s nothing in it.” Na het beëindigen van diezelfde innings verliet hij het veld door het verkeerde hek en belandde via de trap in de koninklijke loge, waar Koningin Elizabeth die dag de Test volgde. “Ze glimlachte”, zei Randall, die voorzichtig werd weggeleid, later. Een glimlach, laten we daarop ook hopen met betrekking tot het komende cricketseizoen.

Tom Matena

VRA Jeugd is al vroeg begonnen

In deze moeilijke tijd zijn wij toch maar lekker aan het cricketen. De lente is begonnen en kunnen we ook lekker buiten cricketen volgens de huidige maatregelen. Voor komende seizoen hebben we ruim 6 jeugdteams in diverse leeftijdscategorieën U9 t/m U17.
 Vanaf begin april starten de trainingen voor jeugdteams 1 keer per week. Ze worden begeleid en getraind door Peter Borren o.l.v. de speler/coach van VRA 1.

Het jeugdcompetitie programma staat gepland van zondag 9 mei tot zondag 11 juli (10 speeldagen). De play-off/ finale ronden staan gepland van 5 september tot en met 26 september voor alle leeftijdscategorieën. Hopelijk laat Covid-19 dit allemaal toe.
 Voor de begeleiding van de wedstrijddagen wordt er beroep gedaan op de ouders voor vervoer, scoren, umpiren en het veld opzetten en opruimen. Op dit moment heeft elke team een teammanager maar graag zien we meerdere ouders. Hoe meer handjes des te beter!
Teammanagers zijn ook ouders van kinderen die lekker cricketen.

 • Louis Collignon: Team manager of U9 (father of Tom).
 • Frank Roedig: Team manager of U11 (father of Thijs).
  Used to play at VOC Rotterdam as a kid and introduced Thijs to cricket two years ago. Chose VRA because of its history, beautiful accommodation (nowadays even indoor!) and high-calibre coaches. We enjoy it very much and hope we will have a good season with U11 with lots of fun and good cricket!
 • Robert Prenen: Team manager of U13 (father of David/Tex and Raya)
 • Manish Batra: Team manager of U13 (father of Arth)
 • Mrunal Patwardhan: Team manager of U15 (mother of Aadi and Suvan)
  I have been team manager for VRA U15 since last year. I share my responsibility with my husband Kaustubh as we have 2 sons playing cricket in different age categories (U17 and U15). Coaching at VRA is fantastic and it’s a pleasure volunteering for VRA. Board members and youth coordinator at VRA are very approachable and help me wherever needed. Last year we had a combined team with ACC that reached finals. Like last year, i hope Cricket thrives inspite of Covid and we all would make the most of summer!
 • Anil Nashier: Team manager of U17 (father of Udit).
  A die hard cricket fan and a player himself in the past. Have been associated with VRA for more than 10 years. During these years have been a coach/team manager for various youth teams starting from U9 to U17. Have worked closely with VRA board and parents on various youth cricket related subjects over the years. Looking forward to another great season of cricket!

Door de huidige corona maatregelen zijn wij druk bezig met het opstellen van een programma voor het spelen van zo veel mogelijk (vriendschappelijke) wedstrijden onderling op VRA. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Sidra Raja
VRA Jeugdcoördinator

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures