How's That! 21 mei 2020

Jaargang 88 Nummer 4

Voorwoord

Dat verhuizen een crime is, zal menigeen hartgrondig beamen, zeker degenen die in het bezit zijn van een uitgebreide boekencollectie. Stond in je oude huis alles nog min of meer geordend, grote kans dat het in het nieuwe chaos troef is. Zo verging het mij althans. Ik had de dozen waarin ik mijn gekoesterde verzameling cricketboeken had opgeborgen nog wel zo keurig genummerd, maar toch ging er iets grondig mis.

Zo bemerkte ik onlangs dat Gideon Haigh’s biografie van mystery spinner Jack Iverson waar ik lang naar op zoek was geweest zich nu in het illustere gezelschap bevond van de Nine stories van J.D. Salinger aan de ene kant en Buzz Aldrin waar ben je gebleven van Johan Harstad aan de andere. Ik zei het al, chaos troef. Dat bleek eens te meer toen ik me in dit cricketloze tijdperk weer eens wilde bezighouden met mijn cricketboeken uit de negentiende eeuw. Dit dierbare segment van mijn verzameling bleek zich ook in de diaspora te bevinden, wat het zoeken aanzienlijk bemoeilijkte.

Daarbij komt nog dat de uitgevers uit die tijd hun boeken niet bepaald van een flamboyant uiterlijk voorzagen. Het is over het algemeen muizig grijs en nondescript beige troef. Het boek waar ik met name naar speurde, maakte op deze regel slechts in zoverre een uitzondering dat het grijs bespikkeld was met bruine vlekjes wat erop duidde dat het vocht in de loop van vele jaren zijn onheilzame werk had gedaan. Dat wist ik omdat ik het na aankoop op de Deventer boekenmarkt lang in mijn handen had gehad, me afvragend of ik er te zijner tijd een artikeltje aan zou wijden. Dat tijdstip leek me nu gekomen, alleen waar was het kreng? Op een gegeven moment was ik de wanhoop zo nabij dat mijn vrouw zich vertwijfeld afvroeg waar mijn pesthumeur vandaan kwam.

Die avond lag ik in bed te piekeren wat ik misschien over het hoofd had gezien, toen me inviel dat er op het dieptepunt van de verhuizing een paar dozen zonder omhaal in een kelderkast waren gesmeten. Ik sloop de slaapkamer uit en zat even later op de overloop omringd door de versmade kleinoden die lang het daglicht niet hadden gezien. En daar, om exact 2.30, zag ik uit een ooghoek het lang gezochte. Mijn hart sprong op toen ik het grijsbruine boekje in mijn handen hield.

Omdat ik wist dat ik de slaap toch niet meer zou kunnen vatten, begon ik meteen te lezen in het Boys’ own book uit 1842. Het bleek geen tijdverspilling. De pagina’s aan cricket gewijd geven een aardig inzicht in hoe onze favoriete sport in de eerste helft van de negentiende eeuw werd beleefd. Na opgemerkt te hebben dat cricket in veel counties ‘the universal pastime’ is en de sport in andere nauwelijks wordt beoefend vervolgt de anonieme scribent: ‘The man of Devon, who deems all sports inferior to wrestling, and the inhabitant of Somerset, who doats upon the manly game of backsword seldom bestow a thought upon cricket.’ Zo dat wist ik mooi niet. Ook moest ik even opzoeken wat een ‘backsword’ precies is, maar gelukkig bood Wikipedia hier uitkomst.

Toen ik even later verkleumd mijn bed weer opzocht, was ik blij met mijn nachtelijke escapade, maar me er ook terdege van bewust dat boeken slechts een prettig surrogaat zijn voor het echte werk. De dag waarop ik dit schrijf zou de topklasse in normale tijden al op volle toeren hebben gedraaid en zou ik de betreffende zondagmorgens wakker zijn geworden met een kriebel in mijn buik die erop wees dat er iets groots, i.c. een cricketmatch, aanstaande was. Moge zo’n dag spoedig aanbreken. Dan kan ik najaar, winter en een deel van de lente weer besteden aan het betere leeswerk, in de wetenschap dat ‘the real thing’ me spoedig naar buiten zal lokken.

H.O.


Cricketplannen op VRA voor de komende weken

27 mei 2020 -

Translation of this page

Na de bekendmaking van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen , kunnen we nu steeds meer cricket gaan verwachten op onze velden. Op deze pagina wordt telkens bijgehouden wat er kan en wat de regels zijn waar iedereen rekening mee moet houden.

Het Coronaprotocol

De voorwaarden waaronder cricket is toegestaan zijn uitermate streng. Daarnaast veranderen de regels voortdurend. Daarom proberen we het protocol om veilig te kunnen cricketen zo goed mogelijk bij te houden op de speciale pagina met de Coronaregels. Gelieve deze nauwgezet te lezen en na te leven.

Voorbereidingen

In elk geval de komende 3 weken hebben we nog niet de beschikking over de kooien. Dat betekent dat alleen op veld 2 getraind kan worden. Afgelopen zaterdag zijn de matten weggehaald en heeft de gemeente het gravel gëegaliseerd. Daarna moeten de nieuwe matten gelegd worden. Daar wordt nog aan gewerkt.

We verwachten opnieuw dat alle teams die willen komen trainen ook bereid zijn om hun handen uit de mouwen te steken om de accommodatie klaar te maken om te kunnen trainen. Meld je aan bij je captain. Teams die zich onderscheiden op het gebied van werken aan de club krijgen ongetwijfeld voorrang bij de indelingen.

Trainingen

Het Bestuur en de Elftalcommissie is druk doende geweest om trainingsschema's te maken die rekening houden met alle mogelijkheden én belemmeringen rondom corona. De registratie voor de trainingen heeft geleid tot een run op de beperkte plekken. Alle plekken, op 1 na, zijn nu gevuld.

Aangezien we te maken hebben met strikte limieten aan het aantal spelers per trainingssessie, is besloten om te gaan werken met trainingsslots. Op die manier kan ieder lid zich inschrijven voor een slot dat beschikbaar is. Inschrijven voor de beschikbare training slots gaat via dit

Voor de trainingen gelden in elk geval de volgende afspraken:

 1. Iedereen wordt geacht zich strikt aan de coronaprotocollen van alle instanties te houden. Hier wordt streng op toegezien, zowel door het Bestuur als door ambtenaren van het Amsterdamse Bos. Er staan hoge boetes op.
 2. Training is alleen beschikbaar voor leden die hun contributie betaald hebben of een afspraak met de Penningmeester hebben.
 3. Trainingen worden gegeven door Peter Borren en Vikram Singh.
 4. Het is niet toegestaan om te trainen met een eigen groep, buiten het schema om.
 5. Leden kunnen alleen trainen in het tijdslot waarvoor ze zich hebben ingeschreven.

Wedstrijden

Onder de geldende regels is het mogelijk om onderlinge wedstrijden te organiseren. Het Bestuur en de Wedstrijdcommissie willen zo veel mogelijk cricket op de velden faciliteren. Er is nagedacht over een wedstrijdschema waarbij allerlei wedstrijdvormen en combinaties mogelijk zijn. Dat worden bijvoorbeeld meervoudige clashes of the Woods en andere onderlinge wedstrijden! Daarnaast willen we iedereen in de gelegenheid stellen om zo veel mogelijk mee te kunnen spelen. We hebben daarvoor geïnventariseerd wanneer spelers beschikbaar zijn. Op basis daarvan kunnen we indelingen maken.
Kijk in het wedstrijdschema welke wedstrijden op het programma staan.

Wil je dit seizoen meespelen? Vul dan zo snel mogelijk het inschrijfformulier voor je beschikbaarheid voor de wedstrijden in.

Belangrijke links:
Inschrijfformulier voor de trainingen.
Inschrijfformulier voor je beschikbaarheid

Dit artikel wordt telkens bijgewerkt.

Translation of this page


Coronaprotocol

Laatste wijziging: 4 oktober 2020 -

Translate this page

Op deze pagina staan de geldende maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen om onder de actuele noodwetgeving te kunnen sporten. We proberen om dit overzicht telkens actueel te houden.

Deze regels gelden voor iedereen die zich begeeft, of gaat begeven op de VRA-velden.

Regels voor iedereen

 • Gebruik te allen tijde uw gezond verstand.
 • Blijf thuis als u een van deze symptomen heeft: hoesten, kortademigheid, rhinitis of koorts (> 38 ° C).
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en / of kortademigheid heeft.
 • Blijf minimaal 14 dagen thuis na uw laatste contact met een coronapatiënt.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van iedereen buiten uw huishouden.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Ga naar de WC voordat je naar de club gaat.
 • Was uw handen grondig met zeep (min. 20 sec.) Voor en nadat u naar de club gaat.
 • Raak uw gezicht niet aan.
 • Geen handen schudden
 • Alle trainingen vinden plaats op het tweede veld.
 • Het clubhuis is gesloten voor
 • Breng je eigen drankjes en eten mee.
 • De kleedkamers en WC's beneden zijn gesloten.
 • Zorg ervoor dat u de WC thuis gebruikt voordat u naar VRA vertrekt
 • Neem je eigen cricket-uitrusting mee (handschoenen, vleermuis, helm, etc.). Gebruik geen uitrusting van iemand anders.
 • Ouders moeten hun kind(eren) afzetten op het voetpad voor de poort van het tweede terrein.
 • Ouders zijn niet toegestaan achter de poort en mogen geen gebruik maken van het clubhuis of andere VRA-voorzieningen.

Regels voor spelers

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen
 • Oefensessies worden gehouden in kleine groepen van maximaal 8 personen en 1 trainer,
 • Volg altijd de instructies van de trainers en clubvertegenwoordigers.
 • Blijf bij je groep.
 • Gebruik het meegeleverde handdesinfectiemiddel voor en na de training.
 • Er is na de wedstrijden geen gelegenheid om drankjes te drinken.

Regels voor ouders

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen Breng uw kinderen niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint.
 • Blijf buiten de hekken.
 • Betreed nooit het terrein.
 • Volg nauwgezet de instructies van de trainers en de clubvertegenwoordigers.
 • Slechts één ouder mag het kind (eren) meenemen.
 • Het clubhuis en de voorzieningen zijn gesloten.

Regels voor trainers

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen.
 • Zorg ervoor dat de handschoenen en het handdesinfectiemiddel gemakkelijk toegankelijk zijn voor de kinderen.
 • Controleer of iedereen zich aan de regels houdt.
 • Rapporteer a.s.a.p. aan het VRA-bestuur als iemand (kind of ouder) zich vrijwillig aan de regels houdt.

Regels voor bestuurders

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen
 • Benoem iemand die verantwoordelijk is voor alle coronamaatregelen in de club.
 • Zorg ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt en neem passende maatregelen, zo niet.

Referenties over Corona

 1. Rijksoverheid
 2. Gemeente Amsterdam
 3. Gemeente Amstelveen
 4. NOC*NSF Sportprotocol
 5. KNCB COVID-19 pagina
 6. KNCB Cricketprotocol

Translate this page


Trainingsschema 2020

27 mei 2020 -

Het trainingsschema bevat nu niet alleen tijden voor de Jeugd, maar ook voor Senior-leden. De 4 trainingsblokken zijn inmiddels vrijwel volgeboekt. We verwachten dat de 3 kooien begin juni weer beschikbaar zullen zijn. De beschikbare trainingsruimte zal dan ook worden verruimd.

Om de komende weken mee te kunnen trainen, moesten leden zich eerst registreren. Er zijn namelijk restricties met betrekking tot het maximum aantal mensen dat tegelijk mogen trainen. Om iedereen de kans te geven, kan men zich aanmelden voor één van de 4 beschikbare tijden. Inmiddels zijn alle plaatsen gevuld en is er alleen nog de mogelijkheid om op de wachtlijst te gaan staan.

Tevens dient iedereen die traint of speelt zijn of haar contributie voldaan te hebben óf een regeling met de Penningmeester te hebben.

DAG TIJD GROEP Opmerking DOOR
Maandag 17:00 - 18:30 Under 11 PB/VS
19:00 - 20:30 Registered senior members Full PB
Dinsdag 17:00 - 18:30 Under 17 At VRA PB
19:00 - 20:30 VRA 1 PB
Woensdag 17:00 - 18:30 Under 13 PB/VS
19:00 - 20:30 Registered senior members Full PB
Donderdag 17:00 - 18:30 Under15/Under19 At ACC PB
19:00 - 20:30 Registered senior members Full PB
Vrijdag 17:00 - 18:00 Under9 PB/VS
19:00 - 20:30 Registered senior members Full PB
Saturday 09:30 - 11:30 Under 13 PB/RS
12:00 - 14:00 VRA Dames 1 PB

Translation of this page


Clifton College

Zo willen we het zien. Zo moet het weer worden. Zo mag het dan blijven. Veel wit tussen veel groen onder veel blauw.

Wie goed kijkt, ziet dat er op deze ruim 100 jaar oude ansichtkaart maar liefst vier cricketwedstrijden aan de gang zijn. De eerste voor in beeld, een tweede schuin links daarvan, nummer drie achteraan in het midden en in de rozige verte rechts nog een vierde. Wie ergens een boundary ziet, mag het zeggen.

De kijker bevindt zich op de velden van het eerbiedwaardige Clifton College in Bristol, gesticht in 1862. Met name in de beginjaren voerde dit College - in tegenstelling tot de meeste public schools uit die dagen - een ruim toelatingsbeleid. ‘Day boys’ werden onder dezelfde voorwaarden toegelaten als de internen. Er was ook een ‘dedicated boarding house’ voor Joodse jongens: de Pollacks. ( Dat had Paul moeten weten! Of misschien juist niet…)

Clifton verwierf al snel een reputatie op cricketgebied. Het werd één van de acht Lords Colleges, scholen die het recht hadden om hun onderlinge cricketvetes op Lords te beslechten. Alleen Eton en Harrow maken vandaag de dag nog gebruik van dit recht.

Het was dus geen verrassing, dat W.G.Grace, die onder de rook van Bristol ter wereld kwam, daar de Medical School doorliep en er later zijn dokterspraktijk had, zijn zoons in de jaren 1880/1890 op Clifton College aanmeldde. W.G.jr, de oudste, en Charles ( C.G.), de jongste, kwamen beiden uit voor de First XI van de school. Zij speelden dan op de ‘Close’, het hoofdveld van Clifton College, waar pappa 13 first-class centuries scoorde…

Van die twee knapen werd W.G.jr. een gedegen allrounder, die een aantal seizoenen voor Gloucestershire speelde. Maar de meest markante van de twee was Charles, die voor London County als ‘Lobster’ in de aanval opereerde.

‘Lobster’, de vrolijke verbastering van ‘lob bowler’, werd als term gebruikt voor de onderhandse bowlers, die tenslotte in de jaren’20 definitief door de ‘overarmers’ uit het Engelse eerste klas cricket werden verdreven. *

Inmiddels was er op Clifton College iets buitengewoons gebeurd. Op donderdag 22 juni 1899 betrad de 13-jarige A.E.J.Collins tegen half 4 ’s middags het veld als captain en openingsbatsman van Clarke’s House. Hij had de toss gewonnen in de onderlinge schoolwedstrijd tegen North Town House. Eerst batten dus.

Toen de wedstrijd rond 6 uur voor de eerste keer werd afgebroken ( zulke potjes werden over meerdere schoolmiddagen uitgesmeerd) had Collins er 200. De volgende middag werd hij op 400 gemist van een sitter, brak rond half 6 het wereldrecord (485) van Andrew Stoddart uit 1886 en bleef aan het eind van de dag not out met 509. Op zaterdag en zondag werd er niet gespeeld, op maandag bereikte onze held, over wie intussen in The Times was geschreven, de score van 598 om tenslotte op dinsdagochtend ( 6 dagen nadat hij was begonnen!) bij gebrek aan partners en voor de ogen van onwaarschijnlijk veel toeschouwers, op 628 not out te eindigen. (1(!)x6, 4x5, 31x4, 33x3, 146x2 en 87 eentjes). Hij had zo’n 500 runs moeten lopen…)

De tegenstanders moesten er 836 maken. Dat mislukte meer dan faliekant. North Town House werd voor 87 in anderhalf en voor 61 in één uur uitgegooid, waarbij Collins tussen de bedrijven door 11 voor 63 bowlde…

Journalist Tim Rice beschreef de memorabele gebeurtenissen in 1999 in ‘The Telegraph’ onder de prachtige kop: “On the seventh day A.E.J.Collins rested”.

Collins koos na zijn schooltijd voor een militaire carrière en sneuvelde op 11 november 1914 aan het front van Ieper.

Records zijn er om te breken. Dat gebeurde in januari 2016, wederom in een schoolwedstrijd, dit keer in India, door de toen vijftienjarige Pranav Dhanawade.

Hij scoorde 1009 not out in 327 ballen ( 59 x 6, 129 x 4, 24 x gemist ) voor KC Gandhi XI, dat sloot op 1465 voor 3. De tegenstander, Arya Guruhul School, werd vervolgens uitgegooid voor 31 en 52. Dhanawade ontving een staatsstudiebeurs van de Indiase minister van sport, die waarschijnlijk niet had vernomen, dat de boundary, zo beweerden welingelichte bronnen, maar 27 meter van het wicket verwijderd was geweest.

Over Dhanawade’s innings en de effecten daarvan zijn talloze artikelen verschenen, waarvan dat van Andy Bull in The Guardian toch wel de mooiste headline had: “Pranav Dhanawade, the first cricketer to navigate the nervous 990s.”

Het dreigt te fantastisch, te kleurrijk te worden. We moeten het licht nog even uitdoen. Ook op de velden van Clifton College. Kijk maar.**

Tom Matena

*Arthur Conan Doyle schreef een verhaal over een dergelijke bowler: ‘The story of Spedegue’s dropper’.

**De fotografische platen van ansichtkaarten werden in het verleden langdurig bewaard en toen de produktie van (in)gekleurde ansichten te kostbaar werd, verschenen veel kaarten na WO I in een zwart-wit jasje. Zo ook onze impressie van Clifton College door de firma H.B. & Son te B(ristol).


Persbericht

De redactie ontving het volgende persbericht over een boek over cricket dat op 1 juli gepresenteerd wordt. Nu hebben boeken over cricket altijd onze warme belangstelling, maar als er dan ook nog bekende VRA-leden aan meegewerkt hebben als skipper Peter Borren en Nathalie Hennis (voor de fotografie), dan kan de aanbeveling niet anders zijn dan: koop dat boek!

Windmills, dykes & wides

Een elftal kleurrijke, naar het Engels vertaalde verhalen over het Nederlandse cricket

Den Haag – Cricket is na voetbal de populairste sport ter wereld. Terwijl Nederland maar een kleine speler op het wereldtoneel is, haalt het nationale elftal soms verrassend goede resultaten. Aanleiding voor Jacob-Jan Esmeijer en Krijn Vrolijk om Windmills, dykes & wides uit te brengen.

Windmills, dykes & wides is een naar het Engels vertaald boek met een elftal kleurrijke verhalen over het Nederlandse cricket. Topspelers van toen en nu vertellen over ontmoetingen met wereldsterren als Sachin Tendulkar en Chris Gayle, in en buiten het veld. Natuurlijk komt de overwinning op Lord’s ter sprake. Nederland won daar in 2009 de openingswedstrijd van het WK tegen gastland Engeland. Maar ook ‘Het wonder van Sylhet’, Nederland won van Ierland, verbrak daarbij wereldrecords en plaatste zich op miraculeuze wijze voor de volgende ronde van het WK, en de eerste en tot nu toe enige overwinning op Australië mochten niet ontbreken.

Windmills, dykes & wides in het kort:

 • Engelstalig
 • Publicatiedatum: 1 juli 2020.
 • 204 pagina’s
 • Met: Tobias Visée, Robert van Oosterom, Reinout Scholte, Wesley Barresi, Paul-Jan Bakker, Henk Mol, Jeroen Smits, Feiko Kloppenburg, Tom de Grooth, Tim de Leede, Daan van Bunge, Pieter Seelaar, Klaas-Jan van Noortwijk, Bas Zuiderent, Peter Borren, Stephan Myburgh, Ruud Onstein, Victor Grandia en Steven Lubbers.
 • En voorwoorden van: Joseph O’Neill (schrijver van Netherland), Dirk Nannes, Gary Kirsten en Darren Sammy.
 • Prijs: € 19,99.

Samenstellers:

 • Jacob-Jan Esmeijer (schrijver van Cricket onder de zeespiegel en Rood leer op wilgenhout)
 • Krijn Vrolijk (schrijver van Hanendaden en NIP)
 • Fotografie: Nathalie Hennis (http://www.nathaliehennis.nl/).
 • Vormgeving: Jeroen van den Akker (https://www.goedinvorm.nl/).
 • Website, bestellen van het boek: https://www.windmills-dykes-and-wides.nl/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Krijn Vrolijk
Telefoon: 06 4207 5829
Mail info@windmills-dykes-and-wides.nl.


Jeugd

Het enthousiasme van de jeugd is voelbaar. En als je wil zien hoe gedisciplineerd de jeugd aan het trainen is, dan zou je eigenlijk gewoon eens moeten gaan kijken. Vanaf achter de hekken, dat dan weer wel. Maar van een afstandje valt het juist op hoe geconcentreerd en gepassioneerd het spelletje wordt beoefend, onder de bezielende leiding van skipper Peter Borren.

Een mooie illustratie daarvan is het verslag van Aadi Patwardhan, die de loftrompet steekt voor de training die hij van zowel skipper Peter Borren alsook van Taku Kusano, de hoofdcoach van ACC. Want het combinatieteam dat VRA en ACC gevormd hebben, laat zien dat de jeugd daar op alle fronten van profiteert.

We organiseren de komende tijd een aantal onderlinge wedstrijden:

Under 9 - wordt georganiseerd door de teammanager

Under 11 - er wordt een wedstrijd met ACC georganiseerd. Datum staat nog niet vast.

Under 13 & Under 15 spelen zaterdag 23 mei op ACC en zondag 31 mei op VRA tegen elkaar

Rupinder

Cricket defends the COVID bouncer!

The Coronavirus has hit every industry and its impact is being felt by people across the globe. This has hindered many social activities and sport is no exception. In these exceptional times, in order to retain some social freedom, following the social distancing norms is an utmost priority. In spite of these hard times, I am astonished to see how well cricket is continuing.

I feel privileged to be trained by the Head coach of VRA, dutch ex-skipper Peter Borren and head coach of ACC Taku Kusano. Even in these circumstances they train in all aspects of the game and give valuable tips. Cricket is a team sport and there are many occasions of contact, yet social distancing norms outlined in KNCB COVID protocol are strictly adhered to. In every training, coaches ensure the 1.5m distance is maintained between players and the central net is left free. Only 3 players are allowed per net. When the occasion demands, a clear message on policy is being communicated. Parents are strictly not allowed further than the ground entry or wait unless they have a duty. The coaches are an absolute role model for us when comes to punctuality, dedication, hard work, and teaching. I am thoroughly enjoying the training and hope that it continues throughout the outdoor season, not allowing any circumstances to hinder it!

Aadi Patwardhan

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures