Jeugdleider Sidra Raja ontvangt de Vrouw & Sportprijs 2021

Het Bestuur van VRA is zeer verheugd met het nieuws dat vandaag de prestigieuze Vrouw en Sportprijs is uitgereikt aan Sidra Raja. Uit de vele nominaties is zij gekozen als de meest aansprekende vrouw die zich inzet voor de sportieve ontwikkeling van jeugd in deze moeilijke tijden.

Sidra heeft de afgelopen jaren de zware taak op zich opgenomen om de jeugd van VRA te organiseren. In korte tijd heeft ze aangetoond dat ze prima in staat is om de coaches, trainers, ouders en spelers van alle jeugdteams tot een eenheid te smeden. Zomer en winter houdt ze zich energiek en vol enthousiasme bezig met alle aspecten van de jeugdontwikkeling.

De club prijst zich dan ook zeer gelukkig met de inzet van betrokken ouders zoals Sidra en hoopt van harte dat dit velen zal inspireren om ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de VRA-jeugd.

Bij het lezen van de oproep van de LNVS (Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport) om kandidaten aan te melden voor de Vrouw en Sportprijs, dacht het Bestuur meteen aan Sidra, omdat ze naast alle bezigheden die horen bij het moederschap van 3 jonge kinderen, ook de tijd weet te vinden om de hele jeugdafdeling van VRA te organiseren.

De oproep voor kandidaten luidde:

8 maart nadert met rasse schreden. Dat betekent, dat we weer de V&S prijs mogen uitreiken aan een vrouw die de Sport hoog in het vaandel heeft staan en daarnaast mét de Sport een maatschappelijk doel dient, op welke wijze ook. Vorig jaar is Erna Truijens deze eer te beurt gevallen vanwege haar tomeloze inzet op verenigingsniveau (HC Rotterdam), maar ook voor haar baanbrekende werk voor de Sportspullenbank, de Avondvierdaagse en nog vele andere activiteiten.

Dit jaar zouden we graag de V&S prijs geven aan een vrouw die op één van de 25000 clubs die Nederland rijk is, heeft gezorgd dat, ondanks alle Corona- belemmeringen, zoveel mogelijk kinderen en jeugd tot 18 jaar toch hun wekelijkse trainingen konden bezoeken, oefenwedstrijden konden spelen en daardoor hun sociale contacten hebben behouden, vrolijk zijn gebleven en niet in een isolement zijn gekomen.

Wat hebben ze daar bijvoorbeeld allemaal voor moeten doen: - Een protocol opstellen - Toestemming aan de gemeente vragen - Routes en plekken aanwijzen waar je wel mocht lopen of staan - Ouders betrekken (toestemming vragen om hun kind training te mogen geven) en aanspreken - Clubhuizen barricaderen, maar toch ergens een wc beschikbaar hebben - Trainingsattributen ontsmetten - (Onaardige) mensen te woord staan - Honderden brandjes moeten blussen

In die ene prijswinnares willen we alle vrouwen die vele ‘Corona’ uren hebben gemaakt heel hartelijk bedanken.

Het Bestuur feliciteert Sidra Raja van harte met deze zeer terechte prijs en spreekt haar grote waardering uit voor al het werk dat zij heeft gedaan en nog steeds doet voor de jeugd van onze club.

Het Bestuur van VRA

Links voor meer informatie:


De inhoud van het persbericht dat vandaag is verspreid:

Vanavond is in Amsterdam de Vrouw & Sportprijs 2021 uitgereikt. Dit gebeurde life vanuit de studio van de Hogeschool van Amsterdam tijdens een drukbezochte (online) bijeenkomst van het Landelijk Netwerk voor Vrouwen in de Sport (LNVS).

De prijs is oorspronkelijk door Antje Diertens in het leven geroepen als D’66 prijs, maar vanaf vorig jaar heeft zij aangegeven de wisselbokaal een groter bereik te willen geven dan alleen in de politiek. De omschrijving van de prijs is als volgt: De prijs is bedoeld voor een vrouw die zonder enige twijfel de vrouw in de sport een gezicht heeft gegeven waar niemand om heen kan. Vanaf dit jaar is hier een specifiek thema aan toegevoegd.

Na voor de eerste keer in 2019 uitgereikt te zijn aan Alian Spelde, D’66 voorzitter uit Veendam, vanwege haar inzet voor de World Transplant Games, is in 2020 de Vrouw & Sportprijs uitgereikt aan Erna Truijens van HC Rotterdam. Zij heeft in woord en daad binnen de sport uitgedragen wat het belang is van een inclusieve samenleving, zowel wat betreft gender, leeftijd, financiële draagkracht als met welke achtergrond ook. Het woord ‘Empowerment’ is 100% op haar van toepassing.

Dit jaar was de speciale oproep om vrouwen te nomineren, die op één van de 25.000 Nederlandse sportclubs heeft gezorgd dat, ondanks alle corona-belemmeringen, zoveel mogelijk kinderen en jeugd tot 18 jaar toch hun wekelijkse trainingen konden bezoeken en oefenwedstrijdjes konden spelen. Daardoor hebben zijn hun sociale contacten kunnen behouden, zijn ze vrolijk gebleven en niet in een isolement terecht gekomen.

Na rijp beraad heeft de V&S-prijs jury de prijs toegekend aan Sidra Raja, het boegbeeld van de jeugdcommissie van VRA in Amsterdam, een van de oudste cricketclubs in Nederland. Voor nadere informatie: www.vra.nl
Sidra Raja heeft laten zien dat ze een fantastische sportmentaliteit heeft door onvermoeibaar en met doorzettingsvermogen kinderen, ook in de moeilijke Coronatijd, enthousiast te maken voor cricket, een sport voor jongens en meisjes, die niet alleen fysiek wat vraagt van de kinderen, maar hen ook mentaal weerbaar maakt. Haar inzet voor het hele jeugdtraject, vanaf de werving tot en met extra aandacht voor een kind maakt diepe indruk. Met haar vrouwelijk leiderschap weet ze ook anderen te motiveren zich in te zetten voor de club. Met kennis van zaken, empathisch, dienstbaar en vol commitment maakt ze het verschil en is volgens de jury een voorbeeld in crisistijd.

Een quote van een van de ouders van een jeugdlid van VRA spreekt voor zich:
“What a year it was - pandemic, lockdowns, limited social contact, and yet we played the most cricket in 2020 from Apr till Sep end including two thrilling youth cricket finals. One character stood out to make it happen - an engineer, a mother, spouse of international cricketer, a polyglot and an efficient administrator - Sidra Raja! Cricket is truly her family. Speaking multiple languages fluently, she connects easily with all communities in cricket and maintains a constant bridge between the coaches, VRA board, youth members and their families. She sets up a structured communication of weekly meetings with team managers and communication groups on what apps to resolve any issues. Her direct and assertive communication avoids confusions and helps in executing plans. We wish her good luck playing a stellar role in the development of youth cricket at VRA!”

De jury heeft tot haar grote vreugde uit vele sporten aanmeldingen voor de Vrouw & Sportprijs gekregen. Zij hecht eraan te vermelden dat zij in Sidra Raja ook alle andere genomineerde vrouwen eert die in het moeilijke jaar dat achter ons ligt, op een hartverwarmende manier hun steentje hebben bijgedragen om de jeugd aan het sporten te houden. Twee van hen krijgen een eervolle vermelding -Rianne van Westen van korfbalvereniging ADO in ‘s Gravendeel -Anouk Meijer, van voetbalvereniging VV Kloetinge in Kloetinge

Voor nadere informatie:
Vrouwensportprijs@gmail.com

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures