VRA slotdag 2017 (zaterdag 16 september)

Op zaterdag 16 september zal de traditionele slotdag, voor zowel jeugd als senioren, op VRA plaatsvinden. Die dag spelen de Dutch Seafarers tegen Schotland op VRA, vanaf 11 uur (leuk om naar te komen kijken, voorafgaand aan de slotdagactiviteiten). Het verdere programma is als volgt:

Vanaf 15 uur Jeugdslotdag plus prijsuitreikingen
Vanaf 16 uur donateursborrel
Vanaf 17 uur borrel algemeen met aansluitend informeel sluitingsdiner plus prijzen senioren.

De kosten voor het sluitingsdiner bedragen EUR 15 pp (volwassenen) en EUR 10 pp (jeugd) en aanmelden kan bij Paul Polak (mail@paulpolak.nl) of bij Tobias Maessen (secretaris@vra.nl)

On Saturday 16th September the traditional End-of-Season for both Junior and Senior players will take place at VRA. That day the Dutch Seafarers take on Scotland from 11 o'clock, which should provide an excellent match to watch before the VRA activities commence). The rest of the program is as follows:

From 15:00h: youth activities and the annual youth awards
From 16:00h: Donator drinks
From 17:00h: Open club drinks and following an informal End-of-Season dinner with the annual senior awards

The costs for attending the dinner are EUR 15 pp (adults) or EUR 10 pp (youth) and we request you sign up with either Paul Polak (mail@paulpolak.nl) or Tobias Maessen (secretaris@vra.nl).

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures