Vacature : KNCB Verenigingsondersteuner

De KNCB is per direct op zoek naar een Verenigingsondersteuner (PT – 20 uur p/wk)

Functie omschrijving:

De functionaris geeft mede uitvoering aan de lange termijn strategie van de KNCB zoals is verwoord in het Strategisch Plan 2017-2021 en hij / zij stimuleert en adviseert de verenigingen bij de werving en het behoud van leden.

Competenties:

De verenigingsondersteuner vervult naar gelang de vraag de rol van adviseur, netwerker, aanjager en/of manager en is verantwoordelijk voor het initiëren van vernieuwingen. Hij of zij zoekt voor het oplossen van problemen samenwerking met diverse partijen, is creatief, innovatief een heeft een vooruitstrevende visie op de nieuwe sportvereniging. De functionaris kan zelfstandig en in teamverband werken, is een bruggenbouwer, is zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig, heeft relevante werkervaring een in soortgelijke functie en heeft bij voorkeur een HBO sportmanagement opleiding afgerond en heeft, last but not least, een gezonde affiniteit met de cricketsport.

Verantwoordelijkheden:

Algemeen

 • Geeft uitvoering aan en houdt toezicht op de implementatie van de KNCB strategie bij de KNCB aangesloten verenigingen
 • Handelt te allen tijde in het belang van de cricketsport en draagt de kernwaarden van de KNCB uit Levert content voor de website, magazine, sociale media en overige communicatie van de KNCB en informeert bestuur en medewerkers met regelmaat over het verloop
 • Werkt nauw samen met de KNCB Development Officers en heeft zitting in de Jeugd- en Damescommissie van de KNCB Geeft mede inhoud aan de nieuw te formeren Cricket-Lab Commissie.
 • Neemt initiatieven voor het (verder) ontwikkelen van alternatieve spelvormen
 • Is mede verantwoordelijk voor het upgraden van het KNCB handboek voor verenigingen en adviseert clubs over sport gerelateerde subsidie mogelijkheden van o.a. lokale- provinciale overheden
 • Ondersteunt bij de overige werkzaamheden van het KNCB kantoor
 • Adviseert het bestuur en het bureau bij de opzet, uitwerking en verbetering van de KNCB Scorecard

Verenigingen

 • Geeft sturing aan de ontwikkeling van hoogwaardige programma’s binnen de verenigingen teneinde de participatie en ontwikkeling van spelers te stimuleren
 • Helpt verenigingen bij de ontwikkeling van het bestuurlijk kader en draagt bij aan het opzetten van een goede organisatiestructuur.
 • Initieert het opstellen van vereniging jaarplannen en adviseert bij het op schrift zetten van een verenigingsvisie
 • Houdt rekening met de diversiteit en speelt in op de veranderende behoeften van verenigingen
 • Assisteert de verenigingen bij de implementatie van de jaar- en beleidsplannen en levert een innovatieve bijdrage om die plannen te realiseren
 • Ziet er op toe dat verenigingen er alles aan doen om hun leden te behouden en doet suggesties voor de werving van nieuwe leden ( delen van best practices )
 • Bundelt nieuwe groepen cricketers en stimuleert de oprichting van nieuwe verenigingen ( met name buiten de Randstad)
 • Adviseert en assisteert verenigingen in hun gesprekken en onderhandelingen met medegebruikers van hun sportaccommodaties
 • Adviseert de verenigingen in het streven om hun positie op de KNCB scorecard te verbeteren

Werving

 • Werkt, in samenwerking met het Development Team van de KNCB, aan programma’s om cricket 12 maanden per jaar mogelijk te maken
 • Geeft uitvoering aan de beleidsnota “Dames gaan ervoor” en stimuleert de deelname van dames.
 • Brengt de redenen van uittreders in beeld en ontwikkelt een strategie die door verenigingen kan worden ingezet om hen te behouden voor de cricketsport
 • Maakt draaiboeken voor verschillende type clinics, gericht op diverse doelgroepen, die door de verenigingen kunnen worden ingezet voor hun ledenwerving
 • Helpt de verenigingen met hun communicatie richting de diverse doelgroepen en adviseert clubs met hun berichtgeving naar de geschreven media.
 • Stimuleert en adviseert verenigingen om beeldmateriaal via diverse media te verspreiden en daarmee cricket op de kaart te zetten.

Externe Relaties

 • Onderhoudt contact met vereniging-bezoekers van andere sportbonden in Nederland en voert overleg met collega’s van andere cricketlanden in Europa ( al dan niet binnen ICC-Europe verband)
 • Volgt nauwlettend de ontwikkelingen van de sport in Nederland binnen NOCNSF verband en adviseert de KNCB organisatie omtrent de ontwikkelingen betreffende de Transitie in de Sport in Nederland
 • Voert overleg met Last Man Stands en diverse vrijwilligers organisaties om expertise te delen en best practices uit te wisselen met als doel de cricketsport te doen groeien
 • Is goed in netwerken en maakt gebruik van bewezen strategieën die een bijdrage kunnen leveren aan de groei van de cricketsport alsmede het verbeteren van het imago van de cricketsport in Nederland

In deze functie heeft u nauw contact met:

 • Directeur KNCB
 • Development Officers KNCB
 • Marketing en Communicatie Manager KNCB
 • KNCB Bestuur
 • KNCB Jeugdcommissie
 • KNCB Dames Commissie
 • Alle aangesloten cricketverenigingen
 • Andere Sportbonden en ICC Europe
 • Lokale autoriteiten
 • Diverse Expat Organisaties

Geïnteresseerden die voldoen aan bovenstaande functie-eisen kunnen hun sollicitatiebrief voor 30 mei, vergezeld van CV, sturen aan:

K.N.C.B.

T.a.v. A. de la Mar

Wattbaan 31-49

3439ML Nieuwegein

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures