Training 2017

Alle teams hebben in de week van 17 april (week na Pasen) hun eerste training.
Voor die datum kan er echter wel al begonnen worden met Fitness Sessions voor alle senioren op dinsdag en vrijdag vanaf 18:30 uur o.l.v. Peter Borren.
De eerste sessie zal op vrijdag 31 maart op VRA plaatsvinden. Deze sessies lopen door tot de start van de reguliere trainingen.

Uitzonderingen:
VRA 1 & 2 starten met trainen in de eerste week van april (dinsdag 4 april).
De dames starten op 12 april.

Trainingsschema seizoen 2017:

Dinsdag
16:30 - 18:15 U15
16:30 - 18:15 U17
18:30 VRA 1 & 2

Woensdag
18:30 VRA 3 & 4
19:00 VRA Dames

Donderdag
16:30 - 18:15 U15
16:30 - 18:15 U17
18:30 ZAMI’s

Vrijdag
17:00 - 18:30 U11
17:00 - 18:30 U13
17:30 - 19:00 U7 & U9
19:00 VRA 1 & 2


De kooien zijn al klaar en er kan getraind worden op eigen gelegenheid. Let op: trainen buiten de hierboven genoemde, door het bestuur vastgestelde, professioneel begeleide trainingsuren is op eigen risico.

Elke speler wordt geacht met zijn/haar eigen team op de hierboven genoemde tijden te trainen en niet met een ander team mee te doen, tenzij de coaching staff een ander besluit heeft genomen.

Let op! De training gaat altijd door tenzij het bestuur in overleg met de hoofdcoach (Peter Borren) anders beslist. Als het slecht weer is, wordt er in het clubhuis aandacht besteed aan tactische aspecten en algemene kennis van het cricket. V.R.A zorgt ervoor, dat elk team tenminste eenmaal per week professionele training krijgt van onze coaching staff. Zonder bericht niet op komen dagen betekent dat je jouw team dupeert, maar ook de coach die zijn trainingsplan moet aanpassen en de club die de coaches betaalt. En uiteindelijk doe je ook jezelf tekort. Bij het vaststellen van de teams voor de competitiewedstrijden zal de trainingsopkomst worden meegewogen.

Indien een team meerdere malen met onvoldoende spelers op de training verschijnt zonder dit met de trainer af te stemmen, zal het bestuur passende maatregelen nemen. Dat kan betekenen dat er geen training meer ingeroosterd wordt voor jouw team.

Ouders kunnen gedurende de jeugdtrainingen op hun kind wachten in het clubhuis of op het terras. Het is niet de bedoeling dat de ouders bij de oefenkooien blijven gedurende de training.


ENG:
All teams will start their (nets) practice in the week of 17th April (the week after Easter).
Before the regular practice commences all senior players are welcome to joint the Fitness Sessions on Tuesdays and Fridays at 18h30, lead by Peter Borren. The first of these sessions will start on Friday 31st March and will run until the regular practice starts.

Exceptions:
VRA 1 & 2 will start their practice in the first week of April (Tuesday 4th April).
The Ladies will start practice on 12th April.

Training schedule 2017:

Tuesday
16:30 - 18:15 U15
16:30 - 18:15 U17
18:30 VRA 1 & 2

Wednesday
18:30 VRA 3 & 4
19:00 VRA Ladies

Thursday
16:30 - 18:15 U15
16:30 - 18:15 U17
18:30 ZAMI’s

Friday
17:00 - 18:30 U11
17:00 - 18:30 U13
17:30 - 19:00 U7 & U9
19:00 VRA 1 & 2


The nets have already been prepared and are available for independent practice of VRA members. Be aware that all practice outside the times mentioned above, as determined by the Board, and which is not led by VRA’s professional coaching staff at your own risk.

All members will practice only with their appointed team and are not to join the practice of other teams without the consent of the coaching staff.

Be aware: practice will never be cancelled unless the Board, in consultation with the head coach (Peter Borren), decides otherwise. In case of bad weather conditions, practice will not take place in the nets, but in the VRA pavilion where the coaches will focus on the tactical aspects and general knowledge of cricket. VRA will ensure that each team has a practice session at least once a week, led by our coaching staff. If you do not show up without notice, you’ll hurt your team members as well as the coach, who will have to adapt his training program, and the club, because of the unnecessary paid coaching. Of course you also disadvantage yourself. For determining the team lineups for the league games, attendance at practice will be taken into account.

In the case that your team fails to attend practice with enough players, without prior notice or consultation of the coach, the Board will take fitting measures. This may include cancelling practice for your team.

During Youth practice, parents are welcome to wait for their child at the pavilion or on the terrace. We emphasize that parents are expected not to be near the nets during practice.

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures