Indoor training Jeugd / Indoor practice youth (2017)

(English version below!)


Net als vorig jaar kan de VRA jeugd ook deze winter rekenen op een goede voorbereiding op het aankomende cricketseizoen. In totaal zijn er 7 zondagen ingepland door VRA om onder leiding van onze club-coaches met de kinderen te werken aan spel, conditie en techniek. De locatie is vorig jaar goed bevallen en dus zullen de trainingen wederom plaatsvinden in de sporthal van revalidatiecentrum Reade op de Overtoom. Op zondag 15 januari 2017 starten de eerste trainingen.

Op zondag zijn allereerst de jongste spelers van 10:00 uur tot 11:30 uur aan de beurt. Alle spelertjes die afgelopen jaar in de U9 of U10 hebben gespeeld en komend jaar in de U9 of U11 vallen zijn welkom om aan te sluiten. Daarna is het van 11:30 tot 13:00 uur de beurt aan de kinderen die afgelopen jaar in de U12 en U14 hebben gespeeld en komend jaar in de leeftijden U13 en U15 uitkomen. Uiteraard zijn vriendjes die nog niet eerder hebben meegedaan welkom om aan te sluiten voor een introductie training!

De indoortrainingen vallen buiten het reguliere cricketseizoen en zijn niet onderdeel van de jaarlijkse contributie. Om de kosten toch te kunnen dekken wordt daarom een eigen bijdrage gevraagd van EUR 25,- per kind om alle trainingen bij te kunnen wonen of EUR 5,- per individuele training. Ouders wordt verzocht om de bijdragen over te maken op de rekening van VRA (NL95 INGB 0006066048 t.n.v. Penningmeester VRA – Amsterdam) onder vermelding van ‘Wintertraining 2017’ en de naam van de deelnemer(s). Ik verzoek u om de bijdrage zo spoedig mogelijk te voldoen, bij voorkeur voor vrijdag 20 januari 2017. Ter introductie wordt voor de training van zondag 15 januari geen bijdrage gevraagd.

Data
Januari: zondag 15, 22 en 29
Februari: zondag 5, 12, 19 en 26

Tijden
10:00u tot 11:30u: U9 en U11
11:30u tot 13:00u: U13 en U15


Graag 10 minuten voor aanvang omgekleed aanwezig zijn met sportschoenen die geschikt zijn voor een gymzaal (geen buitenschoenen)

Kosten
Alle trainingen: EUR 25,- per kind of EUR 5,- per kind per training


Locatie
Revalidatiecentrum Reade, Overtoom 283, Amsterdam

(Betaald parkeren mogelijk in de parkeergarage onder het revalidatiecentrum)

Namens het bestuur van VRA wens ik alle kinderen veel plezier!

Met vriendelijke groet,

Tobias Maessen
Secretaris VRA
secretaris@vra.nl
06 5262 7165

NB, voor de U16 van afgelopen jaar die komend jaar U17 gaan spelen wordt nagedacht om op een ander moment te trainen. Nader bericht hierover volgt.


ENG


As last year, this winter the VRA youth can prepare for the upcoming cricket season with indoor practice. In total seven Sundays have been planned for the kids to have fun with their cricket friends and train under the supervision of the VRA club coaches. The players will learn more about the game and work on their skills and fitness as they partake in drills and games. Because last year’s location was such a success, this year the practice will again take place in the gym of rehabilitation center Reade on the Overtoom. The first session will be held on Sunday, January 15th.

On Sunday the youngest players, everyone who played in the U9 or U10 last year (and who will compete in the U9 or U11 this season), will be welcome to join from 10:00 am to 11:30 pm at the turn. Afterwards from 11:30 to 13:00 everyone who played in the U12 and U14 last year (and compete in the U13 and U15 age groups) will have their turn. Of course friends who’ve never played cricket before are welcome to join for an introduction session!

Indoor practices are not part of the regular cricket season and are not covered by the annual membership fee. To be able to cover the costs a contribution of EUR 25, - per child is requested to attend all training sessions or EUR 5, - per individual sessions. Please transfer the contribution to VRA’s bank account (NL95 INGB 0006066048 t.n.v. Treasurer VRA - Amsterdam) mentioning 'Winter Training 2017 "and the name of the participant (s), preferably before Friday, January 20th. To familiarize everyone with the indoor practice no contribution is required for the session of January 15th.

Dates
January: Sunday 15, 22 and 29
February: Sunday 5, 12, 19 and 26

Times
10: 00h to 11: 30h: U9 and U11
11: 30h to 13: 00h: U13 and U15


Please make sure that your child is present and changed 10 minutes before practice starts and be reminded that only sports shoes suitable for a gym
are aloud (i.e. no outdoor shoes)

Cost
EUR 25, - per child for all sessions or EUR 5, - per child per session

Location
Rehabilitation center Reade, Overtoom 283, Amsterdam

(Paid parking available in the garage under the rehabilitation center)

On behalf of VRA’s Board I wish all children a great time during the practice sessions!

Kind regards,

Tobias Maessen
Hon. secretary VRA
secretaris@vra.nl
06 5262 7165

Please note that for U17 players (last year’s U16) we’re still busy planning practice on another day as requested by the coaches of those players. Further notice will follow.

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures