Najaars ALV 25/11/2016

Graag herinneren wiju eraan dat de Najaars ALV op vrijdag 25 november 2016 zal plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal de vergadering om 20:00 uur aanvangen en de notulen zijn een uur voor aanvang beschikbaar ter inzage. De agenda voor de vergadering zal als volgt zijn:

Opening
1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Notulen vorige ALV
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Seniorenteams in 2016
5. Jeugd in 2016
6. KNCB-zaken
7. Financiƫle doorkijk 2016
8. Tussenrapportage kascommissie
Pauze
9. Concept begroting 2017
10. Ontwikkelingen rondom sportpark het Amsterdamse Bos
11. Rondvraag
Sluiting

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande, dan verneem ik dat graag via secretaris@vra.nl.

Met vriendelijke groet,

Tobias Maessen
Secretaris VRA

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures