How's That! 15 May 2020

Year 88 Issue 3

Voorwoord

Het weer was grauw en de witte koppen op de golven beloofden weinig goeds voor de overtocht van Hoek van Holland naar Harwich. Een groep luidruchtige Engelsen deed zich al aan het begin van de zeereis tegoed aan grote hoeveelheden vette fish hand chips die ze wegspoelden met enorme glazen bier. Dat het schip nu en dan een diep golfdal indook waaruit het maar moeizaam tevoorschijn kwam, deerde hun kennelijk niet. Met mijn kinderen ging het intussen minder goed. Zij zagen groen van ellende en ik was blij dat we na een uur of zeven het autodek afreden en richting Cambridge konden koersen waar het University Arms Hotel ons wachtte.

De volgende dag, vrijdag 30 juni 1978, trakteerde ik mijn gezin in de eetzaal van het hotel op een onvervalste English Tea toen zich voor mijn ogen iets afspeelde wat mijn leven ruim anderhalf decennium later voor een groot deel zou gaan beïnvloeden. Op het uitgestrekte grasveld achter het hotel maakte zich namelijk een aantal in het wit geklede mannen op voor een partijtje cricket. Het was niet mijn eerste kennismaken met deze sport. Een aantal jaren eerder had de Nederlandse televisie het gewaagd een deel van de zaterdagmiddag aan een cricketmatch te wijden. Uit deze uitzending herinner ik me tot de dag van vandaag de prestaties van fast-bowler Barend Stel, die diepe indruk op me maakten. Vanwege hem en zijn teamgenoten van het Nederlands elftal wist ik bij benadering wat me nu te wachten stond. Met mijn lekenoog kon ik tussen de heerlijke cucumber sandwiches door wel zien dat de spelers op het gras van Cambridge er niet veel van terechtbrachten, maar ik was meteen gefascineerd,

’s Avonds op mijn kamer zette ik de tv aan en werd voor de tweede keer die dag geconfronteerd met een cricketwedstrijd. Wat bleek: het Pakistaanse Test Team bracht deze regenachtige zomer een bezoek aan Engeland en uit de woorden van de presentator die aan het woord was bij de highlights van de derde Test Match die zich afspeelde in Leeds maakte ik op dat hun prestaties teleurstellend waren. Maar misschien kwam dat wel doordat de Engelsen beschikten over een aantal spelers van de buitencategorie. Tussen de wind- en regenvlagen door hadden ze deze zomermaanden de Pakistani alle hoeken van het veld laten zien.

Nu ik op een winderige zondagmiddag bijna 42 jaar later Wisden Cricketers’ Almanack voor 1978 raadpleeg, blijkt dat ik, althans volgens de auteur van het wedstrijdverslag, getuige moet zijn geweest van ‘one of the most depressing Tests of recent times for all concerned’. Maar zo ervoer ik het niet. Natuurlijk had ik het voordeel dat ik naar een samenvatting keek, maar deze tweede dag waarop er slechts drie uur en tien minuten werd gecricket, hield me toch aan het beeldscherm gekluisterd. Op deze vrijdag zag ik iemand schitteren wiens naam ik later in veel van mijn cricketboeken terug zou vinden. Het was Bob Willis. Zeker, ook Mike Brearley, Graham Gooch, David Gower en Ian Botham lieten hun talent bij vlagen schitteren, maar het was de run up van Bob Willis, zijn krullenbol wapperend in de wind, die me het meest in zijn greep hield.

Ik moest weer aan hem denken toen ik in de laatste Wisden zijn obituary las. Maar liefst vier volle bladzijden wordt zijn lof bezongen. Vooral zijn 8 voor 43 in de legendarische ‘BothamTest’ tegen Australië in juli 1981 zal voor altijd aan zijn naam verbonden blijven. ‘Throughout Willis remained in a trance-like state, barely celebrating or acknowledging team-mates,’ schrijft Wisden en hoewel ik de betreffende Match niet heb gezien kan ik me daar alles bij voorstellen. Willis, ‘one of England’s fast-bowling greats’, stierf op 4 december 2019 na een maandenlange strijd tegen kanker. Hij werd zeventig jaar.

H.O.


Cricketplannen op VRA voor de komende weken

27 mei 2020 -

Translation of this page

Na de bekendmaking van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen , kunnen we nu steeds meer cricket gaan verwachten op onze velden. Op deze pagina wordt telkens bijgehouden wat er kan en wat de regels zijn waar iedereen rekening mee moet houden.

Het Coronaprotocol

De voorwaarden waaronder cricket is toegestaan zijn uitermate streng. Daarnaast veranderen de regels voortdurend. Daarom proberen we het protocol om veilig te kunnen cricketen zo goed mogelijk bij te houden op de speciale pagina met de Coronaregels. Gelieve deze nauwgezet te lezen en na te leven.

Voorbereidingen

In elk geval de komende 3 weken hebben we nog niet de beschikking over de kooien. Dat betekent dat alleen op veld 2 getraind kan worden. Afgelopen zaterdag zijn de matten weggehaald en heeft de gemeente het gravel gëegaliseerd. Daarna moeten de nieuwe matten gelegd worden. Daar wordt nog aan gewerkt.

We verwachten opnieuw dat alle teams die willen komen trainen ook bereid zijn om hun handen uit de mouwen te steken om de accommodatie klaar te maken om te kunnen trainen. Meld je aan bij je captain. Teams die zich onderscheiden op het gebied van werken aan de club krijgen ongetwijfeld voorrang bij de indelingen.

Trainingen

Het Bestuur en de Elftalcommissie is druk doende geweest om trainingsschema's te maken die rekening houden met alle mogelijkheden én belemmeringen rondom corona. De registratie voor de trainingen heeft geleid tot een run op de beperkte plekken. Alle plekken, op 1 na, zijn nu gevuld.

Aangezien we te maken hebben met strikte limieten aan het aantal spelers per trainingssessie, is besloten om te gaan werken met trainingsslots. Op die manier kan ieder lid zich inschrijven voor een slot dat beschikbaar is. Inschrijven voor de beschikbare training slots gaat via dit

Voor de trainingen gelden in elk geval de volgende afspraken:

 1. Iedereen wordt geacht zich strikt aan de coronaprotocollen van alle instanties te houden. Hier wordt streng op toegezien, zowel door het Bestuur als door ambtenaren van het Amsterdamse Bos. Er staan hoge boetes op.
 2. Training is alleen beschikbaar voor leden die hun contributie betaald hebben of een afspraak met de Penningmeester hebben.
 3. Trainingen worden gegeven door Peter Borren en Vikram Singh.
 4. Het is niet toegestaan om te trainen met een eigen groep, buiten het schema om.
 5. Leden kunnen alleen trainen in het tijdslot waarvoor ze zich hebben ingeschreven.

Wedstrijden

Onder de geldende regels is het mogelijk om onderlinge wedstrijden te organiseren. Het Bestuur en de Wedstrijdcommissie willen zo veel mogelijk cricket op de velden faciliteren. Er is nagedacht over een wedstrijdschema waarbij allerlei wedstrijdvormen en combinaties mogelijk zijn. Dat worden bijvoorbeeld meervoudige clashes of the Woods en andere onderlinge wedstrijden! Daarnaast willen we iedereen in de gelegenheid stellen om zo veel mogelijk mee te kunnen spelen. We hebben daarvoor geïnventariseerd wanneer spelers beschikbaar zijn. Op basis daarvan kunnen we indelingen maken.
Kijk in het wedstrijdschema welke wedstrijden op het programma staan.

Wil je dit seizoen meespelen? Vul dan zo snel mogelijk het inschrijfformulier voor je beschikbaarheid voor de wedstrijden in.

Belangrijke links:
Inschrijfformulier voor de trainingen.
Inschrijfformulier voor je beschikbaarheid

Dit artikel wordt telkens bijgewerkt.

Translation of this page


Coronaprotocol

Laatste wijziging: 4 oktober 2020 -

Translate this page

Op deze pagina staan de geldende maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen om onder de actuele noodwetgeving te kunnen sporten. We proberen om dit overzicht telkens actueel te houden.

Deze regels gelden voor iedereen die zich begeeft, of gaat begeven op de VRA-velden.

Regels voor iedereen

 • Gebruik te allen tijde uw gezond verstand.
 • Blijf thuis als u een van deze symptomen heeft: hoesten, kortademigheid, rhinitis of koorts (> 38 ° C).
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en / of kortademigheid heeft.
 • Blijf minimaal 14 dagen thuis na uw laatste contact met een coronapatiënt.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van iedereen buiten uw huishouden.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Ga naar de WC voordat je naar de club gaat.
 • Was uw handen grondig met zeep (min. 20 sec.) Voor en nadat u naar de club gaat.
 • Raak uw gezicht niet aan.
 • Geen handen schudden
 • Alle trainingen vinden plaats op het tweede veld.
 • Het clubhuis is gesloten voor
 • Breng je eigen drankjes en eten mee.
 • De kleedkamers en WC's beneden zijn gesloten.
 • Zorg ervoor dat u de WC thuis gebruikt voordat u naar VRA vertrekt
 • Neem je eigen cricket-uitrusting mee (handschoenen, vleermuis, helm, etc.). Gebruik geen uitrusting van iemand anders.
 • Ouders moeten hun kind(eren) afzetten op het voetpad voor de poort van het tweede terrein.
 • Ouders zijn niet toegestaan achter de poort en mogen geen gebruik maken van het clubhuis of andere VRA-voorzieningen.

Regels voor spelers

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen
 • Oefensessies worden gehouden in kleine groepen van maximaal 8 personen en 1 trainer,
 • Volg altijd de instructies van de trainers en clubvertegenwoordigers.
 • Blijf bij je groep.
 • Gebruik het meegeleverde handdesinfectiemiddel voor en na de training.
 • Er is na de wedstrijden geen gelegenheid om drankjes te drinken.

Regels voor ouders

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen Breng uw kinderen niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint.
 • Blijf buiten de hekken.
 • Betreed nooit het terrein.
 • Volg nauwgezet de instructies van de trainers en de clubvertegenwoordigers.
 • Slechts één ouder mag het kind (eren) meenemen.
 • Het clubhuis en de voorzieningen zijn gesloten.

Regels voor trainers

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen.
 • Zorg ervoor dat de handschoenen en het handdesinfectiemiddel gemakkelijk toegankelijk zijn voor de kinderen.
 • Controleer of iedereen zich aan de regels houdt.
 • Rapporteer a.s.a.p. aan het VRA-bestuur als iemand (kind of ouder) zich vrijwillig aan de regels houdt.

Regels voor bestuurders

 • Houd u aan de algemene regels voor iedereen
 • Benoem iemand die verantwoordelijk is voor alle coronamaatregelen in de club.
 • Zorg ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt en neem passende maatregelen, zo niet.

Referenties over Corona

 1. Rijksoverheid
 2. Gemeente Amsterdam
 3. Gemeente Amstelveen
 4. NOC*NSF Sportprotocol
 5. KNCB COVID-19 pagina
 6. KNCB Cricketprotocol

Translate this page


Van de penningmeester

De Penningmeester van VRA is niet te benijden. Niet alleen heeft hij een cricketclub te runnen, maar daarnaast ook nog eens een nieuwbouw- en een renovatieproject. En dan moet hij zich ook nog eens zorgen gaan maken over de achterblijvende contributiebetalingen. Dat wilt u hem toch niet aandoen?

De contributiefactuur ligt namelijk al sinds februari op u te wachten. Velen hebben inmiddels dan ook al betaald. Maar er is een hardnekkige groep die het niet zo nauw neemt met zijn (of haar) betalingsverplichtingen. Deze groep gaat de komende tijd steeds steviger aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Geholpen door dreigende emails, steeds hogere boetes en uiteindelijk incassomaatregelen gaat de boodschap hopelijk snel binnenkomen dat het lidmaatschap van VRA niet alleen met veel rechten, maar ook met enkele plichten gepaard gaat.

Laat het niet zo ver komen en betaal die rekening vandaag nog.


Vacatures in de club

Een club valt of staat bij vrijwilligers. Zij zijn de kurk waarop VRA drijft. En daar hebben we iedereen bij nodig.

Nog altijd zijn er elke week mensen nodig om te helpen met het opbouwen van de club. Dit gaat om allerlei klussen rondom de verbouwing van het clubhuis, maar ook over het elke week bij elkaar rapen van kopij voor de nieuwsbrief en de How's That. Maar ook zoeken we naar iemand die de website onderhanden wil nemen. En als we het toch over ICT hebben; we zoeken ook iemand die Harold kan helpen met het beheer van het Digitale Clubhuis.

Om het makkelijk te maken, volgt hier een opsomming van werkzaamheden en baantjes waar mensen voor gezocht worden. De tijdsbesteding is een gemiddelde schatting van de tijd die nodig is om de rol goed in te kunnen vullen.

rol Omschrijving Tijd
Hoofd Communicatie. Maak een communicatieplan, verzamel een ploeg en voer het uit. Kennis: communicatieprincipes. 8 uur/week
Hoofdredacteur VRA Nieuwsbrief Verzorg een maandelijkse nieuwsbrief voor de buitenwereld die geïnteresseerd is in VRA. Verzamel kopij en foto's en zet de nieuwsbrief in elkaar. Kennis: MailChimp 8 - 16 uur/maand
Hoofdredacteur How's That Verzorg in het seizoen wekelijks een uitgave van de How's That. Zet anderen aan om stukken te schrijven en combineer alles tot één geheel. KENNIS: projectmanagement. zelf kunnen schrijven is een pré. 4 uur/week in het seizoen
Beheerder Digitaal Clubhuis Beheer de G-Suite omgeving, help gebruikers, ontwikkel nieuwe toepassingen, propageer veilig gebruik van het clubhuis. KENNIS: Google G-Suite, GCP, cloudtechnieken, Javascript, spreadsheets 1 - 16 uur/week
Website bouwer Bouw een nieuwe VRA website op basis van moderne, geïntegreerde en veilige webtechnieken. KENNIS: webdesigntechnieken, Javascript, Node.js, AngularJS, databases, cloudtechnieken, Agile. 200 - 300 uur
Klusser Elke week zijn er klussen in en om het clubhuis te doen. Deze verschillen van opruimen tot schilderwerk; van schilderijen en foto's ophangen tot behangen. KENNIS: handen uit de mouwen kunnen steken. 2 - 16 uur/week
Groundsman assistent Elke dag moet er gemaaid, gerold, gewalst en gesproeid worden. 4 - 16 uur/week

Meld je aan door een mail aan vrijwilligers@vra.nl


The pitch at night

The sunset brings the twilight chill

that steals, all noiseless on the air.

The wind-freed world is standing still,

the smooth, worn ground looks strangely bare.

The bowler’s run has blurred the crease,

which glints, a dim and spectral white.

Half sad, half comforting, this peace

that settled o’er the ground at night.

………………………………………

Here is an ancient, useless pad.

The score-board stares, a square of ink.

Some of this outfield’s rather bad….

It’s colder now; to bed, I think.

Zo, dat was het dan. Er wordt hier en daar nog een poging gedaan om het seizoen niet te laten ontglippen. Helaas.

Het clubhuis op slot, de tribunes leeg, het veld verlaten. De light roller is zijn baasje kwijt. Weldra betreden we het cricketarme Niemandsland. Daarvan bestaan geen ansichtkaarten, daar wordt niet gecricket. Of…
Nee, we moeten ze voorlopig roerloos laten staan, daar in No Man’s Land. Er komt vast wel weer beweging in.

Het was mij een genoegen om het afgelopen seizoen met U door de kaartentuin der Cricketlusten te dwalen.

Hoewel het nieuwe seizoen er nog niet is, verklaar ik de tuin vanaf heden voor geopend.

Tom Matena

[ gedichtfragment van G.D.Martineau (1897 – 1976) ]


Trainingsschema 2020

20 mei 2020 -

Het trainingsschema bevat nu niet alleen tijden voor de Jeugd, maar ook voor Senior-leden. De trainingen zijn inmiddels vrijwel volgeboekt. We verwachten dat de 3 kooien begin juni weer beschikbaar zullen zijn. De beschikbare trainingsruimte zal dan ook worden verruimd.

LET OP: Om mee te kunnen trainen, moeten leden zich registreren. Er zijn namelijk restricties met betrekking tot het maximum aantal mensen dat tegelijk mogen trainen. Om iedereen de kans te geven, kan men zich aanmelden voor één van de 4 beschikbare tijdslots. Tevens dient iedereen die traint zijn of haar contributie voldaan te hebben óf een regeling met de Penningmeester te hebben.

DAG TIJD GROEP Opmerking DOOR
Maandag 17:00 - 18:30 Under 11 PB/VS
19:00 - 20:30 Registered senior members Full PB
Dinsdag 17:00 - 18:30 Under 17 At VRA PB
19:00 - 20:30 VRA 1 PB
Woensdag 17:00 - 18:30 Under 13 PB/VS
19:00 - 20:30 Registered senior members Full PB
Donderdag 17:00 - 18:30 Under15/Under19 At ACC PB
19:00 - 20:30 Registered senior members Full PB
Vrijdag 17:00 - 18:00 Under9 PB/VS
19:00 - 20:30 Registered senior members Register PB
Saturday 09:30 - 11:30 Under 13 PB/RS
12:00 - 14:00 VRA Dames 1 PB

Translation of this page

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures