How's That! 21 March 2017

Year 85 Issue 1

Clubblad Amsterdamse Sportvereniging VRA


How's That verschijnt tijdens het cricketseizoen wekelijks


KNCB cursussen

Zoals iedere sportclub is VRA afhankelijk van de vrijwillige inzet van haar leden om de organisatie. Dit kan op verschillende manieren, zoals het invullen van een bestuursfunctie. Een andere mogelijkheid is om de club te steunen door bij de wedstrijden van VRA1 te scoren of bij Top, Hoofd of Eerste Klasse wedstrijden als bondsumpire aan te treden.

Binnenkort zijn er verschillende KNCB cursussen waar u aan deel kan nemen, waaronder een scorers cursus of de opleiding tot bondsumpire. Indien u een van deze cursussen wenst te volgen en daarna gedurende enkele wedstrijden komt scoren of umpiren, dan neemt VRA uiteraard de kosten voor de cursus graag voor haar rekening. Voor meer informatie en het inschrijven op de verschillende cursussen verwijs ik naar de website van de KNCB: http://kncb.nl/kncb-cursus/officials-opleidingen/

Opbouwdag 2017

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en dat betekent dat het complex van VRA in gereedheid moet worden gebracht. Om het terrein en het clubhuis er weer tiptop uit te laten zien is ieders hulp dan ook van harte welkom. In overleg met onze groundsman Paul Polak is er besloten om op zaterdag 18 en op zondag 26 maart de handen uit de mouwen te steken. Het plan is om vanaf 11:00 uur op VRA aan de slag te gaan met verschillende klussen waarbij zowel wat zwaardere als lichter zaken aan bod komen. Graag vernemen wij via secretaris@vra.nl wanneer u een steentje bij komt dragen.


The new season is upon us and that means the VRA complex must be prepared accordingly. To get the grounds and clubhouse in tiptop condition again everyone's help is more than welcome. In consultation with our groundsman Paul Polak we've decided to have people get their hands dirty on Saturday 18th and Sunday 26th March. The plan is to start at 11:00 @VRA to work on different things, both heavier and lighter duties. Please let us know through secretaris@vra.nl when you'll be around to help the club out.

Het seizoen in in aantocht! Get ready for the season!

Beste VRA-leden,

Hoewel we nog op de meteorologische lente moeten wachten, heeft de warme zonneschijn die deze week haar opwachting deed mening cricketliefhebber doen ontwaken uit zijn of haar winterslaap. Het bestuur en een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben zich de afgelopen maanden ingezet om de voorbereidingen te treffen voor een prachtig seizoen. Alle (jeugd)teams zijn inmiddels ingeschreven en men fluistert inmiddels alweer over training of het vooruitzicht van een oefenwedstrijd. Daarom heeft het bestuur op 1 april een Openingsdag 2017 in de agenda opgenomen, waarover spoedig meer concrete informatie zal volgen.

Voordat het zover is, moet er nog een hoop werk verzet worden en daarbij is uw hulp zeer nodig. Komende twee weekenden wordt er op zaterdag 18 en zondag 26 maart geklust op VRA om het terrein en clubhuis in gereedheid te brengen. Bent u minder praktisch ingesteld maar wilt u toch de handen uit de mouwen steken, dan kunt u als vrijwilliger de club te ondersteunen als umpire/scorer of op organisatorisch vlak een steentje bij te dragen door bijvoorbeeld te helpen om het Openingsdiner te organiseren. Als u zich wil inzetten voor uw club of vragen heeft over de mogelijkheden hiertoe, dan vraag ik u om contact met mij op te nemen via secretaris@vra.nl.

Verder wijs ik u erop dat de plannen voor de toekomst van VRA, zoals ook besproken en toegelicht tijdens de afgelopen VRA vergaderingen, nog in volle gang is. Het bestuur informeert u graag over de ontwikkelingen op dat vlak en de andere lopende zaken tijden de Voorjaarsvergadering op vrijdag 21 april.

Met vriendelijke groet,

Tobias Maessen
Secretaris VRA

Dear VRA members,

Although we still have to wait for spring to officially start, the warm sunshine that appeared this week has awoken cricket enthusiasts from hibernation. The board and a number of volunteers have worked hard to make preparations for a great season. All (youth) teams have already registered and we have since heard whispers of outdoor training or the prospect of an exhibition game. Therefore, the board is planning to kick off the new season with an Opening Day on April 1st, of which soon more information will follow.

Before that, there is still a lot of work to be done and your help is greatly needed. Next two weekends on Saturday 18th and Sunday 26th March the VRA complex will have to be prepared and spring cleaning of the grounds and clubhouse will take place. If you less practically minded but still want to help out, you can support the club by volunteering as an umpire or scorer or contribute on an organizational level for example by helping to organize the Opening Dinner. If you want to make an effort for your club or have questions about the possibilities to do so, please feel free to contact me via secretaris@vra.nl.

Furthermore, I would point out that the plans for the future of VRA, as discussed and explained during the past VRA meetings, are still in full swing. The board will gladly inform you about developments in this area and current affairs at the traditional Spring Meeting which will be held on Friday 21st April.

Kind regards,

Tobias Maessen
Hon. secretary VRA

Werkzaamheden herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan

In de eerste week van januari 2017 is BAM infra bv gestart met de herinrichting van de Nieuwe Kalfjeslaan. De wegverharding is toe aan vernieuwing en daarnaast wordt de verkeersveiligheid voor met name fietsers verbeterd. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid van VRA en de parkeermogelijkheden in de buurt. Zo is de Nieuwe Kalfjeslaan van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 16:00 uur afgesloten en is parkeren langs de Nieuwe Kalfjeslaan, bij Hurley en de parkeerplaats aan het einde van de Nieuwe Kalfjeslaan (tussen de Emmakade, de manege en ons tweede veld) tot 31 maart niet mogelijk.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Update: de werkzaamheden lopen helaas enige vertraging op. De nieuwe einddatum zoals aangegeven door de gemeente is donderdag 13 april 2017.


English:
In January work has started on the redevelopment of the road towards VRA, the Nieuwe Kalfjeslaan. These activities have an impact on the accessibility to and parking spaces near VRA. For all the details, please go to de website van de gemeente Amsterdam.

Update: the redevelopment works are taking more time than expected. The new prospected end-date is Thursday 13th April 2017.

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures