How's That! 23 April 2014

Year 82 Issue 2

Redactioneel

Afgelopen vrijdag beleefde VRA de seizoensopening 2014 met een geslaagde T20 tegen onze nieuwe huisgenoten van VVV. Dat was even wennen, zowel aan de tegenvallende temperatuur als aan elkaar, maar dat was nu precies de bedoeling van deze friendly. De wedstrijd verliep nog wat rommelig en werd vanwege de weersomstandigheden ingekort. Dat weerhield onze teruggekeerde coach Ben Cooper er echter niet van z'n eerste veelbelovende 50 binnen te tikken. De eerste balsponsoring van 2014 was ook een feit: Harold Horsman stelde voor deze wedstrijd de bal beschikbaar. Voor de volledigheid: de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door VRA, maar de nadruk lag deze avond toch vooral op de wederzijdse kennismaking met de mannen van VVV.

Zoals elders in deze How's That! meegedeeld is VVV dit seizoen onze gast en zullen zij mede gebruikmaken van onze velden, kleedkamers en clubhuis. Dit vanwege het feit dat op hun eigen (?) VVV-complex geen plaats meer was voor cricket en sindsdien geen vervangend onderkomen werd gevonden. Voor de periode van 1 seizoen verleent VRA deze oude collega-vereniging onderdak, zodat zij als vereniging behouden blijven en komend jaar een op een nieuwe locatie verder kunnen. Tijdens een welkomstwoord legde onze voorzitter Dorien Rauwerda dit nog eens uit en toonde VVV-voorzitter (en oud-VRA lid) Abid Malik zich dankbaar.

Ditzelfde onderwerp kwam uitvoerig aan bod in de Algemene Ledenvergadering van 10 april jl. Nadat de eerste berichten over mogelijke huisvesting van VVV bij VRA naar buiten waren gekomen, was het begrijpelijk dat de meningen over deze geboden gastvrijheid snel gevormd werden en bovendien nogal uiteen liepen. Mede om die reden mocht het verse Bestuur zich verheugen op aanzienlijke belangstelling voor de ALV. Een Bestuur dat tijdens deze vergadering bovendien werd versterkt met 2 nieuwe bestuursleden, te weten Sjoerd Verbeek (penningmeester) en Abbas Jaffri (sponsoring). Zij werden hartelijk verwelkomd.

Maar vervolgens was het tijd voor uitgebreide informatie en algemene beschouwing in verband met het voorgenomen verblijf van VVV. Het werd een lange, zeer boeiende, soms verhitte discussie, maar steeds met een positieve grondhouding. Was er voldoende nagedacht over mogelijke nadelige consequenties, past het wel op de velden en in de kleedkamers, behouden we onze eigen sfeer etc. De avond eindigde laat, maar met het vertrouwen dat het Bestuur -de vergadering gehoord hebbende- met VVV, KNCB en Gemeente degelijke afspraken zal maken om dit seizoen in goede banen te leiden.

Het wordt al met al een interessant seizoen. Hoe gaan de Topklasse clubs het doen, met overal teruglopende begrotingen. Hoe gaat ons eigen Eerste presteren? En het Tweede? Worden de nieuwe North Sea Pro Series tussen Nederland en Schotland een succes? Kan onze Koning een behoorlijk balletje bowlen? Gaat het Vierde het moeilijk krijgen na hun promotie naar de 2e Klasse? Wat wil de cricketbond met een 'High Performance Trainingscentrum in Utrecht? Hoe zal de samenwerking met VVV verlopen? Lukt het om meer dames- en jeugdleden te werven? Wordt het een mooi Zami-jaar? We zullen zien, genoeg om naar uit te kijken.

Redacteur van de Week,
Benno van Nierop

VRA verleent VVV tijdelijk onderdak

Afgelopen seizoen werd duidelijk dat de cricketafdeling van onze Amsterdamse collega vereniging VVV (opgericht 1902) dit jaar geen veld meer ter beschikking zou hebben op het Loopveld. Het relatief nieuwe bestuur van VVV slaagde er niet in tijdig een nieuwe locatie te vinden en klopte tenslotte op de deur bij VRA met een dringend verzoek om hulp. Na zorgvuldig overwegen heeft het bestuur van VRA besloten op dit verzoek in te gaan, om meerdere redenen, onder strikte voorwaarden en niet zonder goede afspraken. Waakzaamheid is immers geboden bij een club die zichzelf Veni Vidi Vici noemde.

De belangrijkste reden om VVV voor de periode van 1 seizoen onderdak te bieden is om deze oude club voor cricket in Amsterdam, in de regio en in Nederland te bewaren. We vinden het van wezenlijk belang om onze sport te ondersteunen, ook als het niet om onze eigen vereniging gaat. Overigens is dit niet de eerste keer in de historie, want toen Volharding in 1914 fuseerde met RAP en Amstels werden haar oorspronkelijke velden het jaar daarop tijdelijk ter beschikking gesteld aan VVV. Ditmaal zal het echter meer gezien moeten worden als een tijdelijke logeerpartij van dakloze vrienden.

Beide besturen hechten eraan te benadrukken dat geen sprake is van een fusie. Om het seizoen gezamenlijk goed door te komen is een tijdelijk 'samenlevingscontract' opgesteld, waarbij van alle betrokkenen enige inschikkelijkheid en medewerking wordt verwacht. Het zal immers niet eenvoudig zijn, zo niet onmogelijk om alle competitiewedstrijden volgens schema te laten plaatsvinden op onze 3 velden. Hierin heeft de KNCB dan ook haar verantwoordelijkheid genomen en wordt de bezetting gedurende het seizoen zo goed mogelijk afgestemd.

Er zal sprake zijn van drukke velden, volle kleedkamers en een andere clubcultuur op ons complex. Dat vereist duidelijke afspraken en heldere communicatie. Maar het zal daardoor ook gezellig worden, met meer mensen langs de lijn, in het clubhuis en op het terras. In een later stadium zullen de wederzijdse afspraken nader uiteengezet worden. Datzelfde gebeurt bij VVV. Voor nu vragen wij u om begrip en een warm welkom voor onze gasten. Laten we van deze onverwachte LAT-relatie iets moois maken.

Trainingsschema

Hoewel al vanaf 1 april getraind kon worden en velen alweer enige weken bezig zijn, zullen de trainingen nu ook echt volgens schema beginnen. De coaches zijn gearriveerd en met name van de jeugd- en selectieteams wordt verwacht dat zij vanaf nu bij de trainingen aanwezig zullen zijn. Maar ook de lagere teams en recreatieteams worden van harte aangemoedigd naar de training te komen. De coaches staan voor jullie klaar en het motiveert hen bepaald niet als er te weinig mensen komen opdraven. Dit zijn de trainingstijden (zoals ook op de website vermeld):

Senioren Dinsdag: VRA 1 en VRA Dames Woensdag: VRA 2 en VRA 3 Donderdag: VRA ZAMI en VRA 5 Vrijdag: VRA 1 en VRA 2

Alle trainingen voor senioren beginnen om 18.00 uur.
Na staat het clubhuis open voor een gezellig drankje en hapje, maar overleg wel vooraf even met Paul Polak.

Jeugd U14 - dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur U12 - woensdag van 16.00 tot 18.00 uur U16 - donderdag van 16.00 tot 18.00 uur U7 - vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur U9 - vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur U12 + U14 + U16 op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur

Website en Social Media

Het wordt al jaren gezegd en nog steeds niet door iedereen geloofd: we leven in een tijd dat aan communicatie via online media niet meer te ontkomen is. Het maakt communicatie niet alleen gemakkelijker, maar ook doelgerichter en actueler. Enfin, je hoeft er natuurlijk niet aan mee te doen, maar VRA maakt goede vorderingen op dit gebied.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, actuele wedstrijdprogramma's, standen en prestaties? Kijk dan regelmatig op onze vernieuwde website, maar ook op Facebook en Twitter. Zoek naar VRA Cricket en 'like' ons of volg ons! Je kunt er ook via de website komen, klik dan op de icoontjes onderaan de homepage.

Clubhuis en Bar

De afgelopen jaren waren we gewend dat de bar door VRA verpacht werd. Hiermee leken de inkomsten van de club verzekerd en het runnen van de bar in goede, professionele handen. Met wisselend succes hebben diverse pachters de revue gepasseerd, als laatste de mannen van Castro, Usman en Goran. Het Bestuur heeft afgelopen winter om vele redenen besloten de samenwerking niet langer voort te zetten en te stoppen met het verpachten van de horeca. We nemen de bar en horeca weer in eigen hand.

Als gevolg daarvan zijn Paul Polak en Sieb Mulder weer bereid hebben gevonden het management van de horeca op zich te nemen, dat wil zeggen de inkoop, voorraadbeheer, prijsbeleid, barbezetting, keuken, organisatie etc. Vooral achter de schermen dus. Het wil ook zeggen dat meer medewerking van eigen leden gevraagd wordt, indien nodig. Het streven is om op drukke weekenddagen personeel in te huren, maar dat kan alleen als daar voldoende inkomsten tegenover staan. Anders zullen we als vanouds een handje moeten helpen. In de komende weken zal meer bekend worden gemaakt over de organisatiestructuur en op welke manier leden worden ingeschakeld.

Uiteraard staat daar veel positiefs tegenover. Zo zijn de belangrijkste barprijzen verlaagd naar een beschaafd clubtarief, staat er een prachtig nieuw koffieapparaat met aanmerkelijk lekkerdere koffie, nieuwe koelkasten en is er een stijlvol poolbiljart geïnstalleerd (geschonken door Erik Westerink, waarvoor hartelijk dank). Reden genoeg om na de wedstrijden gezellig te blijven hangen in het clubhuis of op het terras.

Maak goed gebruik van al deze faciliteiten, maar bedenk dat met het hanteren van de nieuwe 'vaste lage prijzen' niet onderhandeld kan worden over kortingen, halve jugs, minder lunchgeld en dergelijke. De barmensen zijn daarover door het bestuur duidelijk geïnstrueerd.

Redacteur gevraagd

Het samenstellen van de How's That! is nog nooit zo makkelijk geweest. Het komt tegenwoordig neer op zorgvuldig selecteren van de op de website vermeldde nieuwsfeiten van afgelopen week, aangevuld met toegezonden verslagen, ingezonden artikelen en bestuursmededelingen. Zelfs die selectie kan door een vaste commissie gedaan worden. Wat vooral belangrijk is de samenvatting van de hoofditems en een eigen, prikkelende opinie in de vorm van een redactioneel stukje.

En juist daarvoor zoeken we voor dit seizoen nog enkele gastredacteuren. Mensen met een vlotte pen of dito toetsenbord, die er geen been in zien om eens in de paar weken de inleiding van How's That! te willen verzorgen. Zo is de bedoeling een klein redactie-poultje te creëren met een wisselende kennis van en visie op cricket-actualiteiten en VRA. Een Zami, een Dame, een donateur, iemand van de oude garde? Kan gewoon van huis uit, een verplichte gang naar VRA op maandagavond niet noodzakelijk.

Meld je hiervoor aan bij Benno van Nierop (benno.van.nierop@gmail.nl) of Sieb Mulder (siebmulder2012@gmail.com).

VRA Ballenactie / Match ball sponsorship

Na de succesvolle introductie van de VRA Ballenactie eind vorig seizoen, nodigen wij iedereen uit om ook dit seizoen weer een of meer wedstrijdballen te sponsoren. Van VRA1, je eigen team, dat van je kind, kleinkind of van de Dames. Het sponsoren van een wedstrijdbal is de meest toegankelijke en sympathieke manier om je club een extra handje te helpen.

Hoe kun je een wedstrijdbal sponsoren?
Heel simpel. Voorlopig door een email te sturen aan Nienke Kodde of haar te bellen en aan te geven van welke team en welke wedstrijd je de bal wil sponsoren. Kijk voor meer informatie onder het kopje Sponsors.

Become a Match ball Sponsor
After last years successful introduction of Match Ball Sponsorship, we like to invite you once again to be sponsor of a match ball of one of our teams and display your commitment to VRA and its players. Or ask friends and family to support you. It’s a sympathetic gesture and the easiest way by far to give a little extra support to our club.

How to donate a match ball?
If you'd like to donate a ball please send an email to Nienke Kodde or call her and tell what team and match you like to donate a ball for. For more information please see under Sponsors.

Cricket equipment

Cricketmateriaal is in Nederland niet overal even makkelijk verkrijgbaar. Gelukkig hebben we bij VRA een uitstekende leverancier en tevens sponsor vlakbij. Kashmir Sports op de Lindenlaan 376 in Amstelveen levert een compleet assortiment aan bats, legguards, cricketkleding en andere accessoires. Ga er eens langs, kijk op www.kashmiristores.com of bel eerst even 06 26016682 voor informatie.

Cricket equipment is not widely available in the Netherlands. Fortunately, VRA has an excellent supplier and sponsor nearby. Kashmir Sports on Lindenlaan 376 in Amstelveen offers a complete range of bats, legguards, cricket clothing and other accessories. If you need something, just visit them, have a look at their website www.kashmiristores.com or call 06 26016682 for details.

KNCB jeugdteams oefenen op VRA

Op 28 april spelen de KNCB jeugd selecties U12 en U13 oefenwedstrijden op VRA.
Op 30 april spelen de KNCB jeugd selecties U15 en U17 oefenwedstrijden op VRA.

Opbouwdag 5 april

Zaterdag 5 april is op VRA druk gewerkt om het complex weer in orde te maken voor het nieuwe seizoen. Paul Polak doet natuurlijk al veel op en om de velden, Sieb Mulder klust en repareert veel, maar er zijn nog steeds een hoop klussen die je niet alleen of met z'n tweeën kunt klaren. Het was daarom goed te constateren dat er enige response kwam op de oproepen via website en Facebook om een handje te komen helpen.

Wat is er die dag zoal gedaan: De zware parkbanken naar buiten gebracht, de witte hekjes teruggeplaatst, het doek in de verrijdbare screen gemonteerd, de netten in de kooien netter bevestigd, de matten in de kooien vastgenageld, de belijning in de kooien aangebracht, zeilen op de verrijdbare covers aangebracht, het voorradige spelmateriaal gesorteerd etc. Het is geen ingewikkeld of zwaar werk maar met een groter aantal mensen ben je een stuk sneller klaar. Allen die zijn komen opdraven en de handen uit de mouwen staken, hartelijk dank! Aan het eind van het seizoen doen we graag weer een beroep op jullie en vooral andere leden.

Ondertussen ligt er nog heel wat kluswerk te wachten dat de komende weken gedaan moet worden. Zoals: reparatie van de deuren van het scorehuis, montage van wat opbergmogelijkheden in de schuur (timmerwerk voor licht gevorderden), vastzetten van een bank in de gasten kleedkamer, opruimen van het materiaalhok en opnieuw monteren van de douchekoppen (loodgieterswerk op beginnersniveau), etc.
Wie een middagje kan komen helpen belt even met Sieb Mulder (06 30164322), dan spreken we wat af. Je hulp wordt zeer gewaardeerd!

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures