Watch out! Boeven in het Bos!

Let op in het Amsterdamse Bos

Helaas hebben wij vorige week en vandaag weer een melding ontvangen over ongenode gasten in het Amsterdamse Bos en op het fietspad naar de blaashal van onze buren van hockeyclub Pinoke. Via dit bericht roepen wij jullie op om zeer alert te zijn.

Wij raden onze (jeugd-)leden dringend op om niet alleen naar de training te komen, maar in groepjes, bij voorkeur met het hele team, het Amsterdamse Bos in of uit te lopen/te fietsen!

Mocht je onverhoopt in een ongewenste/onveilige situatie terechtkomen; zoek dan een veilige plek op en bel direct 112 en geef jouw locatie door. De politie is op de hoogte van de incidenten en zal direct actie nemen.

Zoals altijd is het niet toegestaan om met de auto naar het VRA-terrein te komen.


English version

Do not go alone in the Amsterdamse Bos

Unfortunately, last week and today we received another report about uninvited guests in the Amsterdamse Bos and on the cycle path to the bladder hall of our neighbors of hockey club Pinoke. Through this message we call on you to be very alert.

We urge our (youth) members to not only come to the training ** **, but in groups, preferably with the entire team, to walk in or out/cycle!

If you unexpectedly end up in an unwanted/unsafe situation; Then look for a safe place and call 112 and pass your location. The police are aware of the incidents and will take immediate action.

As always, it is not allowed to come to the VRA site by car.

Our Sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures