VRA Kleding in 2024

Beste leden van VRA,

See English version below

We hopen dat dit bericht je in goede gezondheid bereikt en dat je geniet van je tijd op en buiten het cricketveld.

Terwijl we blijven streven naar excellentie, zowel in prestaties als in representatie, zijn we verheugd om spannend nieuws te delen over een aanstaande verschuiving in de leverancier van ons clubtenue.

We begrijpen dat sommigen van jullie onlangs hebben geïnvesteerd in een nieuwe cricketkit, en we waarderen je toewijding aan de sport en onze club zeer.

Dus waarom de verandering?

 1. Ongeëvenaarde identiteit
  Onze nieuwe kit is niet alleen kleding; het is een statement. Met een futuristisch ontwerp dat zowel VRA als Amsterdam vertegenwoordigt, heb je nu de mogelijkheid om niet alleen op te vallen met je cricketvaardigheden, maar ook met je unieke identiteit op het veld. Wij geloven dat met dit tenue VRA overal zal worden erkend en herinnerd zal worden in de cricketgemeenschap.

 2. Prachtige kleuren en kwaliteit
  Bereid je voor om de tegenstanders te verblinden en hun hoofden te laten draaien met onze heldere en opvallende blauwe en zwarte kleuren. Deze kleuren belichamen niet alleen de energie van onze club, maar symboliseren ook het dynamische en vooruitstrevende karakter van onze leden.

 3. Trots op presentatie
  We willen graag dat elk lid van VRA een enorm gevoel van trots voelt elke keer dat je je nieuwe kit aantrekt. Het gaat niet alleen om het vertegenwoordigen van een team; Het gaat erom je toewijding aan uitmuntendheid en uw associatie met een club te presenteren die opvalt in elk aspect.

 4. Ondersteuning van de gemeenschap
  Door deze verandering samen te omarmen, upgraden we niet alleen onze uitrusting; we versterken de geest van onze cricketgemeenschap. Jouw steun zal bijdragen aan de groei en duurzaamheid van onze club, omdat we zoeken naar nieuwe sponsoringmogelijkheden waardoor we betere faciliteiten, coaching en kansen voor iedereen kunnen bieden.

** Hoe kun je de verandering omarmen?**
We nodigen je uit om alvast de nieuwe kitopties te verkennen door de PDF-file met de productcatalogus te bekijken. Verken de uitgebreide cricketkledingcollectie, met shirtopties voor korte en lange mouwen voor verschillende weersomstandigheden. Blijf voor koudere dagen in Nederland warm en beweeglijk met onze bodywarmers, ontworpen om de perfecte balans tussen comfort en bescherming op en buiten het veld te bieden. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u zelfverzekerd en enthousiast bent over deze verandering. Je ontvangt binnenkort een vervolgmail met verdere instructies voor het plaatsen van je bestelling.

We hopen dat je net zo opgetogen bent als wij zijn over deze verandering!

Met vriendelijke groeten

VRA-Bestuur

English version


Dear members of VRA,

We hope this message finds you well and enjoying your time on and off the cricket field. As we continue to strive for excellence both in performance and representation, we are thrilled to share some exciting news about an upcoming shift in our club uniform supplier.

We understand that some of you may have recently invested in new cricket kit, and we truly appreciate your dedication to the sport and our club. We want to assure you that this decision was not taken lightly, and it comes with a lot of thought and consideration for the benefit of our entire cricket community at VRA.

So, why the change?

 1. Unmatched Identity
  Our new kit isn't just clothing; it's a statement. With a futuristic design that represents both VRA and Amsterdam, you now have the power to stand out not only for your skills but for your unique identity on the field. We believe that in this kit, VRA will be recognised and remembered throughout the cricket community.

 2. Eye-Catching Colors
  Prepare to dazzle the opposition and turn heads with our bright and eye-catching blue and black colors. These colours not only embody the energy of our club but also symbolize the dynamic and forward-thinking nature of our members.

 3. Pride in Presentation
  We want each member to feel an immense sense of pride every time they put on our new kit. It's not just about representing a team; it's about showcasing your commitment to excellence and your association with a club that stands out in every aspect.

 4. Community Support
  By embracing this change together, we are not just upgrading our gear; we are reinforcing the spirit of our cricket community. Your support will contribute to the growth and sustainability of our club, as we will search for new sponsorship which can enable us to provide better facilities, coaching, and opportunities for everyone.

How can you embrace the change?
We invite you to explore the new kit options by viewing the PDF with product catalogue. Explore our extensive cricket apparel collection, offering short and long-sleeve shirt options for varying weather conditions. For colder days in the Netherlands, stay warm and agile with our body warmers, designed to provide the perfect balance of comfort and protection on and off the field. Our goal is to ensure that you are confident and excited about this change. You will receive a follow up email in the coming weeks with further instructions for placing your order.

We hope you’re as excited as we are about this change!

Kind regards

VRA board

Our Sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures