Parkeren in het Bos tijdens de Hockey Pro League 2023

Onze cricketvelden liggen in het Amsterdamse Bos en velen van onze leden hebben de gewoonte om met de auto te komen. Let dan goed op, want rond het komende weekend van 23 juni t/m 28 juni vindt het Hockey Pro League 2023 toernooi weer plaats in het Wagener Stadion. Dat houdt in dat het nauwelijks mogelijk is om het Bos in te rijden met de auto, laat staan te parkeren. Kom daarom met de fiets of het openbaar vervoer. Als het echt niet anders kan, geef dan aan de verkeersregelaars te kennen dat je voor VRA Cricket komt. Bij Hurley is slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar, dus de kans is groot dat er geen plek is.

Samenvatting

  • Kom met de fiets of met openbaar vervoer naar VRA
  • Als het niet anders kan, parkeer de auto bij Hurley met als toverwoord "Ik moet bij VRA Cricket zijn"
  • Het is verboden om op de wandel- en fietspaden te rijden of parkeren.

English version

Our cricket pitches are located in the Amsterdamse Bos and many of our members have the habit of coming by car. Then pay close attention, because around the coming weekend from 23 to 28 June the Hockey Pro League 2023 tournament will take place again in the Wagener Stadium. This means that it is hardly possible to drive into the Forest by car, let alone park. Therefore, come by bike or public transport. If there is absolutely no other option, please inform the traffic controllers that you are coming for VRA Cricket. There is only a limited number of parking spaces available at Hurley, so there is a good chance that there will be no space.

Summary:

  • Come to VRA by bike or public transport
  • If all else fails, park the car at Hurley with the magic word "I need to be at VRA Cricket"
  • It is forbidden to drive or park on the walking and cycling paths.

Our Sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures