VRA's new webshop online

During the General Members’ Meeting of the KNCB – last December – the decision was made that teams competing in the highest divisions of the KNCB this season would play in coloured clothing. This is in anticipation of a complete switch to uniform coloured clothing in the 2020 season, at which point this will apply to all teams playing competition.

A committee consisting of Nathalie Hennis and Benno van Nierop took on the challenge to design and produce a new outfit for VRA on time. Based on a number of predetermined requirements, in the end the familiar cricket brand Stuart Surridge (also known as SS) was selected to supply VRA clothing.

In addition to the uniform coloured clothing, SS now also offers an extensive clothing line with, for example, traditional whites (for touring teams), training outfits, merchandise and various accessories. All items sport the VRA logo and are available in various sizes, for both seniors and juniors.

As of today, these items can be ordered online directly from Stuart Surridge by VRA teams, individual members, and VRA friends.

You can visit the webshop here.

While the coloured match clothing is available from the webshop, for logistical reasons this still should be ordered in batches via Benno (webshop@vra.nl).

This is to prevent the shipping costs from China for quantities that are too low.

A few important tips:

 1. For most packages, shipping is GBP 12,00, so ordering together with someone saves on costs.
 2. In principle, you can order the coloured clothing individually, but realize that teams must always play all wearing uniform clothing. So either order now with your entire team, or wait until next year. Next season, all teams must play in the club’s coloured clothing. As mentioned above, individual orders are being collected in batches and sent once every two weeks. The delivery time of these items is also longer (4-6 weeks) than of other items.
 3. Remember that ‘whites’ will no longer be worn in the competition. So order these only if you sometimes play in fixtures against touring teams, if you go on foreign tours yourself, or if you want to continue to play in your team in wayward white (entirely at your own risk).
 4. At the club, ask members who have already purchased clothing if you can see how it fits. There is a size chart on the SS website, but it’s not perfect.
 5. The hoodies, polos and training shirts are not only nice to wear at the club, but also great for other activities. For members and non-members.
 6. If you want to order something as a group, with a special print on it, please send your request to webshop@vra.nl.
 7. Trousers must be shortened by the players, zoom tape comes with your order if all is well. Do not iron this in too hot, polyester melts!
 8. Look carefully at the washing instructions on the labels.

Wishing you much enjoyment with all of the new club items. Order now!

Benno van Nierop

Please note:
It is not permitted to order clothing with the VRA logo on it, other than that offered in the webshop. Not from Stuart Surridge and certainly not from any other supplier. The VRA logo is copyrighted. If there are special requests (for example, team sponsorship or additional items), permission must always be obtained from the Board in advance.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNCB -december vorig jaar- werd besloten dat teams uitkomend in de hoogste klassen van de KNCB dit seizoen in gekleurde kleding zouden gaan spelen. Dit vooruitlopend op een volledige overstap naar gekleurde wedstrijdkleding in seizoen 2020, voor alle competitieteams dus.

Een commissie bestaand uit *Nathalie Hennis en Benno van Nierop nam voor VRA de taak op zich om tijdig een nieuw tenue te ontwerpen en te laten produceren. Op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria werd uiteindelijk het aloude cricketmerk Stuart Surridge (ook wel bekend als SS) uitgekozen om de VRA kleding te gaan leveren.*

Niet alleen levert SS nu de fraaie, gekleurde wedstrijdkleding, maar er is een uitgebreide kledinglijn samengesteld met bijvoorbeeld ook nog traditionele whites (voor touring teams), training outfits, merchandise en enkele accessoires. Alle items met VRA-logo en verkrijgbaar in diverse maten, voor zowel senioren en junioren. Vanaf heden zijn deze artikelen door teams, individuele leden of iedereen die VRA een warm hart toedraagt online te bestellen, rechtstreeks bij Stuart Surridge.

Ga hier naar de webshop.

Ook de gekleurde wedstrijdkleding staat uiteraard de website, maar zal om logistieke redenen nog via Benno (webshop@vra.nl) in batches besteld moeten worden. Dit om verzendkosten vanuit China voor té kleine oplages te voorkomen.

Een paar belangrijke tips:

 1. Verzendkosten zijn voor de meeste pakketten 12,00 GBP, dus met iemand samen bestellen scheelt in de kosten.
 2. Gekleurde wedstrijdkleding bestellen kan in principe individueel, maar besef dat teams altijd in gelijke outfit moeten spelen. Dus bestel nu al met je hele team, of wacht nog even tot volgend jaar. Volgend seizoen moeten alle teams in gekleurde clubkleding spelen. Zoals eerder opgemerkt worden individuele bestellingen hiervoor verzameld in batches en eens per twee weken verzonden. De levertijd van deze artikelen is ook langer (4-6 weken) dan van andere artikelen.
 3. Bedenk dat ’whites’ niet meer in de competitie gedragen zullen worden. Dus bestel die alleen als je soms meedoet aan fixtures tegen touringteams, als je zelf deelneemt aan buitenlandse tours of als je met jouw team recalcitrant in wit wil blijven spelen (op eigen risico).
 4. Vraag op de club aan leden die al kleding hebben aangeschaft om even te mogen passen. Er is een maattabel op de SS-website, maar dat zegt niet alles.
 5. De hoodies, polo’s en training shirts zijn niet alleen fijn voor op de club, maar ook erg prettig voor andere activiteiten. Voor leden en niet-leden.
 6. Wil je met een groep iets bestellen met speciale bedrukking, vraag dat dan ook aan via webshop@vra.nl.
 7. Broeken dienen zelf te worden ingekort, als het goed is wordt zoom tape meegeleverd. Strijk dit er niet te heet in, polyester smelt!
 8. Bekijk goed de wasvoorschriften op de labels.

Heel veel plezier met de nieuwe clubartikelen. Bestellen maar!

Benno van Nierop

Een punt van orde:
Het is niet toegestaan zelf kleding te bestellen met VRA-logo, anders dan in de webshop aangeboden. Niet bij Stuart Surridge en zeker niet bij een andere leverancier. Op het VRA-logo rust copyright. In geval van speciale wensen (bijvoorbeeld teamsponsoring of aanvullende items) dient altijd vooraf toestemming te worden verkregen van het Bestuur.

Our Sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures