Lidmaatschap

De cricketcompetitie begint in Nederland in mei en eindigt begin september, maar op VRA kun je al vanaf begin april tot oktober terecht. De teams bestaan uit meer dan de benodigde elf spelers, dus elke week spelen kan beslist, maar hoeft niet. Wil je lid worden van VRA, neem dan contact op met onze secretaris of download het aanmeldingsformulier in de rechter kolom.

Alvast hartelijk dank voor jouw aanmelding. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen om je aanmelding te bevestigen.


Contributies 2018

Senioren
€ 325

Studenten (geboren na 1 sept. 1992 en voor 1 sept. 1998, met studentenpas)
€ 225

Under 19 (geboren na 1 september 1998 én voor 1 september 2000)
€ 200

Under 17 (geboren na 1 september 2000 en voor 1 september 2002)
€ 180

Under 15 (geboren na 1 september 2002 en voor 1 september 2004)
€ 150

Under 13 (geboren na 1 september 2004 en voor 1 september 2006)
€ 130

Under 11 (geboren na 1 september 2006 en voor 1 september 2008)
€ 110

Under 9 (geboren na 1 september 2008 en voor 1 september 2010)
€ 80

Under 7 (geboren na 1 september 2010)
€ 25

Niet spelende leden met stemrecht
€ 150

Donateurs
€ 110


Bankgegevens VRA:
ING Bank - IBAN: NL95 INGB 0006066048
t.n.v. Penningmeester VRA te Amsterdam

Om te kunnen spelen en trainen is tijdig voldoen van de contributie een must. Het moge duidelijk zijn dat het Bestuur bij uitblijven van contributiebetaling zal moeten besluiten tot opschorting van de speelgerechtigdheid en dat ook niet meer mag worden getraind, totdat alsnog aan de verplichting is voldaan. Het Bestuur zal daar vanaf seizoen 2014 strenger op toezien dan men in voorgaande jaren gewend was.

Inning van contributies
VRA besteedt het innen van contributies per seizoen 2014 uit aan NLCollect, nu ClubCollect genaamd. Dit is geen incassobureau, maar een facilitaire organisatie die zowel de vereniging als de leden veel voordelen biedt. Hoe werkt dat?

ClubCollect stuurt namens de club voorafgaand aan het seizoen naar ieder clublid een email, SMS of brief met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kun je de betaling via iDEAL voldoen.

Tevens kun je aangeven deze betaling (a) in één keer te willen voldoen of (b) in vier termijnen. Je kunt nu ook kiezen om je contributie voortaan (c) automatisch van je rekening te laten afschrijven. In het laatste geval dit graag tijdig laten weten aan de penningmeester zodat deze ClubCollect hierover kan informeren!

Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien je hebt gekozen voor vier termijnen (hieraan zijn enige administratiekosten verbonden) dan krijg je voor elke vervaldatum opnieuw een herinnering per email, SMS of brief. Indien betaling niet per vervaldatum op de rekening is bijgeschreven wordt de rekening verhoogd met 10 euro.

De ledenlijst is voor leden en donateurs zichtbaar op de website van VRA nadat is ingelogd. Controleer daar of jouw gegevens nog kloppen. Zo niet, laat ze dan meteen aanpassen. Zonder de juiste gegevens is de kans op fouten en/of problemen groot. Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de administratie.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem je contact op met de administratie of de financiële commissie. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen we naar hun website.

Dispensatie
Slechts in bijzondere gevallen kan de penningmeester besluiten dispensatie te verlenen. Leden die menen hiervoor in aanmerking te komen zullen zelf een verzoek hiertoe moeten indienen en/of contact op moeten nemen met de penningmeester.

Opzegging
Tijdig opzeggen is de eigen verantwoordelijkheid van een lid. Dit kan alleen schriftelijk, door een brief of e-mail te versturen aan de secretaris. Opzeggingen dienen voor 31 december van het lopende seizoen binnen te zijn bij de secretaris. Bij opzeggen na 31 december is de vereniging gerechtigd de contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen.

Onze sponsors

Aanmeldingsformulier

Download hier uw aanmeldingsformulier.

Een volledig ingevuld formulier kunt u scannen en per email insturen naar de secretaris
of per post opsturen naar:

VRA Cricket, t.a.v. de Ledencommissie, Nieuwe Kalfjeslaan 21b, 1182 AA Amstelveen

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures