VRA Campagne - Buy a Brick

Aan alle leden, oud-leden en andere vrienden van VRA

Beste mensen,
Tijdens de diverse besprekingen die door de jaren plaatsvonden tussen VRA Bestuur en Gemeente Amsterdam was het VRA-clubhuis regelmatig onderwerp van gesprek. VRA zag zich als huurder jaarlijks geconfronteerd met hoge vaste lasten terwijl de staat van het gebouw en de exploitatierekening dat nauwelijks rechtvaardigde. Anderzijds was de Gemeente niet gelukkig met de moeizaam inbare huurpenningen en hikte ze aan tegen nieuwe investeringen, noodzakelijk vanwege achterstallig onderhoud.

In de loop van dit jaar werd duidelijk dat de Gemeente niet onwelwillend stond tegenover het idee om het clubhuis aan VRA te verkopen. Dit zou voor beide partijen een mooie oplossing zijn. Lang verhaal kort, het Bestuur zag de geweldige potentie van dit plan en na constructieve onderhandelingen werd een realistisch aankoopbedrag vastgesteld, waarin ook de afkoop van erfpacht voor het direct omliggende terrein is inbegrepen.

Na 135 jaar cricket in Amsterdam, waarvan 80 jaar in het Amsterdamse Bos, heeft onze Amsterdamsche Sport Vereeniging Volharding RAP Amstels de unieke kans eigenaar te worden van ons bekende, karakteristieke clubhuis in het Bos.

Niet alleen zorgt dit ervoor dat we broodnodige renovaties zelf in de hand hebben, ook zorgt het ervoor dat we veel meer grip krijgen op een gezonde exploitatie van de vereniging. En misschien wel het allerbelangrijkst: hiermee stellen we onze prachtige locatie met drie velden in het Bos veilig en wordt de dreiging van oprukkend kunstgras een halt toegeroepen.

Volgens de huidige afspraken zal al in September de overdracht moeten plaatsvinden. Het Bestuur is er in de achterliggende maanden in geslaagd van welwillende sympathisanten toezeggingen te krijgen voor een bedrag van liefst €80.000 om aan de koopsom te kunnen voldoen. Om aan alle afspraken tegemoet te komen moet nog €35.000 bijeen worden gebracht en dat gaan we met z’n allen voor elkaar krijgen! Binnen een maand! Als er ooit iets de moeite waard was dan is het nu.

Op verzoek van het Bestuur heeft een klein team met spoed een online crowdfunding campagne opgezet om in korte tijd het doel te realiseren. Om die reden ook geen losse donaties, maar concrete pakketten bouwstenen voor VRA. Buy-a-Brick en je draagt een zeer belangrijk steentje bij.

Er zijn 3.500 stenen te koop in 5 verschillende pakketten:

  • 10 stenen voor €100
  • 25 stenen voor €250
  • 50 stenen voor €500
  • 100 stenen voor €1.000
  • 200 stenen voor €2.000

De campagne wordt via social media ondersteund, dus deel vooral met familie, vrienden, bevriende touringteams, expats, oud-leden en iedereen die weet hoe waardevol VRA’s plekje in het Bos is. Vraag je werkgever of zakerelaties en zorg dat dit bedrag er komt. Doneren is heel makkelijk gemaakt via een speciale, veilige VRA-donatiepagina op fundingplatform Raisely. Nu nog alleen mogelijk met creditcard, vanaf komende week ook via iDeal.

Alle binnenkomende donaties worden direct verwerkt in het dashbord dat op de donatiepagina, maar ook op de VRA-homepage wordt getoond. Zo kan iedereen op elk moment bijhouden hoe de inzameling verloopt en hoeveel dagen nog zijn te gaan.

Alle donaties zullen met naam van de gever, ofwel anoniem worden getoond en bijgehouden. De namen zullen na afloop van de campagne een mooie, definitieve plaats krijgen op een plaquette of bord in het clubhuis.

Een extra motivatie is de mogelijkheid om in groepen mee te doen. Zo kun je jouw bijdrage laten meetellen in het totaal van een zelf aan te maken groep naar keuze. Je team, familie of bedrijf. Voor de winnende groep, maar ook voor de hoogste individuele bijdrage wordt een mooie tegenprestatie bedacht, waarover later meer.

Als je als groep mee wil doen, kun je een mooie prijs winnen. Meld je aan met de volgende gegevens door een email te sturen aan vracampaign@gmail.com met de volgende gegevens: 1. Naam van de groep, 2. Contactpersoon, 3. Emailadres, 4. Het doelbedrag dat je wil binnenhalen, 5. Jullie fundraising motto

We rekenen op uw bijdragen, Buy-a-Brick now!

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures