Trainingen

Trainingsschema 2019

Beste VRA-leden,

Het seizoen gaat bijna beginnen; over een kleine maand zijn de eerste competitie-wedstrijden gepland. Om goed voorbereid te zijn, gaan de trainingen beginnen!

Zaterdag 23 en 30 maart, 6 en 13 april, voor de VRA 1 training, vinden er pre-seizoen fitness trainingen plaats voor eenieder die hieraan deel wil nemen.

Onder leiding van Peter Borren wordt er getraind van 14:00 tot 16:00 uur met aansluitend vanaf 16:00 uur de pre-season fitnesstraining van George Dunlop voor alle leden van de U17 en senioren.

Vanaf 15 april aanstaande gaat het onderstaande trainingsschema van start:


Senioren

Dag Tijd Team
Dinsdag 18:30 – 20:30 uur VRA 1 + VRA 3 met coach Peter Borren
Woensdag 18:30 - 20:30 uur VRA 2 + VRA 4 met coach Peter Borren
Woensdag 19:00 - 21:00 uur Dames met coach Brandon Graber
Donderdag 18:00 – 21:00 uur VRA 5 and Zami's met coach Ben Cooper
Vrijdag 18:30 – 20:30 uur VRA 1 + VRA 3 met coach Peter BorrenJeugd

Dag Tijd Team
Woensdag 16:00 – 18:30 uur Specialistische training jeugd met coach Peter Borren
Donderdag 16:30 – 18:00 uur U17 met coach Peter Borren
Vrijdag 16:15 – 17:00 uur *Introductiesessie nieuwe kinderen*
Vrijdag 17:00 – 18:30 uur U11 en U13 met coaches Peter Borren, Vikram Sing, Ben Cooper, Brandon Graber
Namens het VRA-bestuur en de coaching staff wens ik jullie een geweldig seizoen!

Dorien Rauwerda
Voorzitter VRA


De kooien worden 6 april tijdens de opbouwdag geprepareerd, en vanaf dan kan getraind worden op eigen gelegenheid. Let op: trainen buiten de hierboven genoemde, door het bestuur vastgestelde, professioneel begeleide trainingsuren is op eigen risico.

Elke speler wordt geacht met zijn/haar eigen team op de hierboven genoemde tijden te trainen en niet met een ander team mee te doen, tenzij de coaching staff een ander besluit heeft genomen.

Let op! De training gaat altijd door tenzij het bestuur in overleg met de hoofdcoach (Peter Borren) anders beslist. Als het slecht weer is, wordt er in het clubhuis aandacht besteed aan tactische aspecten en algemene kennis van het cricket. V.R.A zorgt ervoor, dat elk team tenminste eenmaal per week professionele training krijgt van onze coaching staff. Zonder bericht niet op komen dagen betekent dat je jouw team dupeert, maar ook de coach die zijn trainingsplan moet aanpassen en de club die de coaches betaalt. En uiteindelijk doe je ook jezelf tekort. Bij het vaststellen van de teams voor de competitiewedstrijden zal de trainingsopkomst worden meegewogen.

Indien een team meerdere malen met onvoldoende spelers op de training verschijnt zonder dit met de trainer af te stemmen, zal het bestuur passende maatregelen nemen. Dat kan betekenen dat er geen training meer ingeroosterd wordt voor jouw team.

Ouders kunnen gedurende de jeugdtrainingen op hun kind wachten in het clubhuis of op het terras. Het is niet de bedoeling dat de ouders bij de oefenkooien blijven gedurende de training.

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures