Coronamaatregelen per 25 september

Gelukkig is corona in Nederland vooralsnog op de terugweg en kunnen de maatregelen teruggeschroefd worden.

Vandaag, 23 september, ontvingen we de volgende brief waarin de maatregelen staan die per 25 september 2021 gelden.

Samenvattend komt het erop neer dat de club bij geplaceerd eten en drinken verplicht is om aan de aanwezigen om een geldige QR-code te vragen, eventueel in combinatie met een identiteitsbewijs. Aangezien er door teams en groepen bij diverse events binnen gegeten wordt, zal er op dagen met dergelijke wedstrijden en events op QR-code gecontroleerd worden. Om de controle hanteerbaar te houden voor ons personeel, wordt de QR-code gecontroleerd bij het betreden van het terras via de trappen. Bij een ongeldige of ontbrekende QR-code zijn we verplicht om de toegang te weigeren.

Wij vragen alle leden en gasten om zich aan deze regel te houden.

Ons eerdere bericht over corona

Datum 23 september 2021
Aan besturen van sportverenigingen
Betreft Nieuwe versoepelingen sport

Geacht bestuur,
Per zaterdag 25 september zijn verdere versoepelingen in de coronamaatregelen doorgevoerd die ook voor de sport van belang zijn. Met de versoepelingen zijn voor de sport bijna alle maatregelen opgeheven. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor u en uw vereniging. Als corona ons iets heeft geleerd is het hoe belangrijk het is om samen te komen en te sporten. Wij zijn verheugd dat de sport weer bijna terug is bij het oude normaal en danken u nogmaals voor al uw inzet en creativiteit die er aan heeft bijgedragen om de sport in Amstelveen overeind te houden. Hieronder informeren wij u over de maatregelen die voor sport nog wel gelden en enkele andere relevante punten voor de aangekondigde verruimingen.

Per zaterdag 25 september geldt voor sport het volgende:

 • Sporten kan zonder beperkingen, zowel binnen als buiten;
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie bijlage ministeriële regeling 8 december 2020 met de bedoelde professionele sporten. Deze lijst is begin 2021 aangevuld met cricket;
 • Voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: geen beperking in het aantal bezoekers. Indien binnen een vaste zitplaats mogelijk is mag 100% van de reguliere capaciteit benut worden. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt een capaciteit van 75%. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds;

Voor horeca en sport geldt per 25 september het volgende:

 • Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ochtends en 00.00 uur ’s avonds;
 • Entertainment is toegestaan;
 • Geen maximaal aantal bezoekers;

Wanneer is er een Corona Test Bewijs (CTB) nodig?

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in een afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer is er geen Corona Test Bewijs (CTB) nodig?

 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten. Evenementen

Voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours in overleg met de gemeente bepaald moet worden of een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is.

Handhaving door de sport zelf

NOC*NSF overlegt met de sportbonden over hoe de sportverenigingen de maatregelen het beste kan organiseren. Dit zal worden verwerkt in de bekende protocollen.


Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar onderstaande websites.

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures