New VRA clothing has arrived

We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat de nieuwe VRA kleding eindelijk is gearriveerd na enorme vertragingen en onvermijdelijke overschrijding van de afgesproken leveringstermijnen. Op dit moment is de partij ingeklaard om dinsdag 22/6 bij VRA te worden afgeleverd.

De coördinatoren van de teams zullen een bericht ontvangen om een afspraak te maken voor ophalen en uitdelen van de kleding op een geschikt moment komende week. Dit zal per team op verschillende tijden moeten gebeuren om het proces orderlijk en Covid-veilig te laten verlopen. Jullie krijgen van de coördinatoren te horen wanneer je de bestelde kleding kunt ophalen.

Natuurlijk gaan we er van uit dat alle kleding volgens opgave is geproduceerd, maar mocht er iets niet in orde zijn met de kleding, dan is het verzoek dat ook weer via de coördinatoren te laten weten.

We zien er naar uit alle leden voortaan in de nieuwe VRA-outfits op de velden te zien rondlopen. Teamfoto’s zijn welkom bij de redactie!

Nieuwe bestellingen

Nieuwe bestellingen kunnen gedaan worden via de VRA website

VRA match clothing has arrived

We are happy to inform you that the new VRA clothing has finally arrived after huge delays and inevitable exceeding of the agreed delivery times. The batch is currently cleared to be delivered to VRA on Tuesday 22/6.

The coordinators of the teams will receive a message to make an appointment for collection and distribution of the clothing at a suitable time next week. This will have to be done at different times per team to ensure that the process runs smoothly and Covid-safe. You will be informed by the coordinators when you can pick up the ordered clothing.

Of course we assume that all clothing has been produced as stated, but if something is not right with the clothing, then the request is to let the coordinators know.

We look forward to seeing all members walking around the fields in the new VRA outfits from now on. Team photos are welcome at the editors!

New orders

New orders can be submitted through the VRA website

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures