Route naar VRA is gewijzigd

UPDATE december 2021:

De brug is weer toegankelijk. De omleidingsroutes zijn niet meer van toepassing.


De tijdelijke routebeschrijving naar VRA voor auto en fiets

Let op: de route naar VRA is tijdelijk enigszins veranderd vanwege het renoveren van de brug. Deze werkzaamheden zullen wellicht nog tot aan de lente van 2022 duren.

Met de auto

Op grens van Amsterdam (de Amstelveenseweg) en Amstelveen (daar heet de straat de Amsterdamseweg), sla bij Nieuwe Kalfjeslaan (kruising bij Café 1890) het bos in, de Nieuwe Kalfjeslaan op. Ga de tweede links, richting Wagener Stadion. Rijdt langs de parkeerplaats tot je bijna tegen paaltjes aanrijdt. Daar kan je linksaf verder doorrijden. Neem de eerste rechts. Je rijdt nu de parkeerplaats op tussen Wagener Stadion en hockeyclub Pinoké. Parkeer hier je auto, zie rode lijntjes voor route.

Wandel vervolgens via het goed verlichte fiets- en wandelpad verder langs het Wagener Stadion. Blijft dit pad volgen tot je aan je rechterhand het witte hek van VRA ziet na 250 meter.

Met de fiets

Op de Amsterdamseweg, sla bij Nieuwe Kalfjeslaan (kruising bij Café 1890) het bos in, de Nieuwe Kalfjeslaan op. Waar de auto linksaf richting Wagener Stadion gaan, blijf rechtdoor rijden, zie groene lijntjes. In het rechte stuk dat volgt, zie je bijna halverwege een fiets- en wandelpad naar links. Ga hierin. Volg dit fietspad. Je fiets tussen hockeyclub Amsterdam en de tennis door. Blijf op het fietspad tot je een T-splitsing krijgt. Ga bij de T-splitsing rechts. Vervolgens is 50 meter de hoofdingang van VRA aan je rechterhand. Je kan je fiets bij de fietsenrekken langs het fietspad plaatsen..


ENGLISH

By car

On Amsterdamseweg, at Nieuwe Kalfjeslaan (crossing at Café 1890) turn into the woods, onto Nieuwe Kalfjeslaan. Take the second left, towards Wagener Stadion. Drive past the parking lot until you almost bump into poles. There you can continue to the left. Take the first right. You are now entering the parking lot between Wagener Stadium and hockey club Pinoké. Park your car here, see red lines for route.

Then continue along the well-lit cycling and walking path past the Wagener Stadium. Keep following this path until you see the white gate of VRA on your right after 250 meters.

By bike

On Amsterdamseweg, at Nieuwe Kalfjeslaan (crossing at Café 1890) turn into the woods, onto Nieuwe Kalfjeslaan. Where the car turns left towards Wagener Stadium, keep driving straight ahead, see green lines. In the straight that follows, you will see a cycling and walking path to the left almost halfway. Go in here. Follow this bike path. You cycle between hockey club Amsterdam and tennis. Stay on the bike path until you get to a T-junction. Turn right at the T-junction. Then 50 meters the main entrance of VRA is on your right. You can park your bicycle at the bicycle racks along the cycle path.

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures