Join into the conversation about the future of VRA

Aan alle leden, (English version below)

We zijn een prachtige club, met veel historie en veel potentie voor een mooie toekomst.

Toch gaan we met zijn allen door hele spannende tijden heen, al heeft lang niet iedereen dat in de gaten.

Sinds we een aantal jaren geleden als relatief klein cricketclubje de sprong naar voren hebben gemaakt, is er enorm veel op ons afgekomen. Onze club beschikt over schitterende velden, een opgeknapt clubhuis, een superdeluxe indoorhal en binnenkort spelen 2 testlanden op ons hoofdveld.

Allemaal koek en ei dus. Of toch niet?

Het Bestuur wil de leden veel nadrukkelijker betrekken bij de toekomst en het reilen en zeilen van de club. Want daar doen we het allemaal tenslotte voor.

Wat willen de leden eigenlijk?

We denken dat we weten wat leden willen. En zolang leden nog steeds in aantal blijven groeien en de contributies betaald worden, is er niks aan de hand, toch? Maar klopt dit wel? Hoe ziet VRA er voor onze leden uit? Wat zou er anders moeten?

Workshops met betrokken leden

Het Bestuur organiseert, in samenwerking met Lutger Brenninkmeijer een aantal workshops met een geselecteerde groep van betrokken leden. Bij de selectie hebben we vooral geprobeerd een doorsnede van de club te nemen; dat betekent uit alle elftallen, alle leeftijden en alle sectoren van de club.

Wanneer?

De workshops worden gehouden op:

 • 8 november: "hoe staat de club er nu voor?"
 • 24 november: "wat is onze droom?"
 • 8 december: "hoe gaan we de punt op de horizon zetten?"

Programma elke dag:

 • 18:00 inloop met eten
 • 19:30 start workshops
 • 22:00 wrap-up

Jouw naam hoort daar dus ook bij.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om bij 1 of meer van de workshops aanwezig te zijn, nomineer dan iemand die je kent van VRA en stuur die naam per email aan mij.

Heb je suggesties voor iemand waarvan je denkt dat hij (of zij) een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren, laat dat dan ook meteen aan me weten!

Meld je snel aan door een mail aan de secretaris te sturen.

Tot op VRA!

Harold Horsman

secretaris@vra.nl


ENGLISH

We are a wonderful club, with a lot of history and a lot of potential for a bright future.

Yet we are all going through exciting times, even though not everybody seems to notice.

Since we took the leap as a relatively small cricket club a few years ago, we have come a long way. Our club has beautiful fields, a refurbished clubhouse, a super deluxe indoor hall and soon 2 test countries will play on our main square.

So everything is allright then. Or not?

The Board wants to involve the members much more emphatically in the future and the ins and outs of the club. After all, that's what we do it all for.

What do the members actually want?

We think we know what members want. And as long as members continue to grow in numbers and dues are paid, there's nothing to worry about, right? But is that really the case? What do members want? What needs to change?

Workshops with involved members

In collaboration with Lutger Brenninkmeijer, the Board organizes a number of workshops with a selected group of involved members. In the selection we mainly tried to take a cross section of the club; that means from all teams, all ages and all sectors of the club.

When?

The workshops will be held at:

 • 8 November: "What is the current state of our club?"
 • 24 November: "What is our dream?"
 • 8 December: "How are we going to set our goals?"

Program every day:

 • 18:00 welcome with food and drinks
 • 19:30 start workshops
 • 22:00 wrap-up

If you are not able to attend one or more of the workshops, please nominate someone you know from VRA and send me that name by email.

If you have any suggestions for someone you think could make a valuable contribution, please let me know right away!

Please register by sending an email to the club secretary

See you at VRA!

Harold Horsman

Secretary VRA

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures