Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld

7 april 2020 - De ALV wordt tot nader order uitgesteld

Geacht lid van VRA,

Zoals iedereen inmiddels zal weten, zorgt het coronavirus voor ongekende situaties in de hele wereld. Dat heeft dus ook consequenties voor de geplande Algemene Ledenvergadering van VRA op 17 april 2020. Het Bestuur heeft daarom na ampele overweging besloten om de ALV tot nader order uit te stellen.

De mogelijkheid om een online ALV te houden introduceert dusdanige praktische problemen, gegeven de samenstelling van ons geachte ledenbestand, dat het Bestuur het niet verantwoord acht om de ALV onder deze extreme omstandigheden doorgang te laten vinden. Zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, zullen we met een nieuwe datum komen.

Het Bestuur is ondertussen volop bezig met de dagelijkse gang van zaken op de club. Het Bestuur is weer voltallig met de komst van Harold Horsman als Secretaris en met Thomas Spits en Theo Lindemann als Commissaris. Hun formele benoeming laat weliswaar nog even op zich wachten, maar ze zijn al maanden bezig met het werken aan de club.

Zo wordt er nog steeds zeer hard gewerkt aan de voortgang van de nieuwbouw van de indoorhal, waarvan de contouren nu al een stempel drukken in het Bos. De renovatie van het clubhuis vordert gestaag, mede door de zeer belangrijke hulp van tientallen clubvrijwilligers. De voorbereidingen van een ongetwijfeld ingekort cricketseizoen zijn in volle gang, zodat er zo veel mogelijk gecricket kan gaan worden zodra het weer kan. En de jeugd, onder leiding van onze kersverse jeugdcommissaris Rupinder Singh (vader van Harshdeep, niet van Vikram) wordt al op diverse manieren uitgedaagd door challenges van Peter Borren op Instagram en YouTube. Tenslotte heeft de eerste maandelijkse VRA Nieuwsbrief vorige week het licht gezien, tot stand gekomen door de tomeloze inzet van Lotte Heerkens. De vele positieve reacties daarop geven ons vleugels om met volle moed te werken aan de volgende uitgave.

Afsluitend wensen wij al onze leden en aanverwanten een goede gezondheid en een veilige overtocht naar betere tijden.

Het VRA Bestuur

Dorien Rauwerda
Peter van Gulik
Harold Horsman
Theo Lindemann
Thomas Spits


Het eerdere bericht over de ALV:

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures