Ballen 2019

Ballen en screens (Bericht van KNCB)

Komend seizoen is in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse het gebruik van witte ballen verplicht gesteld ( alsmede gekleurde kleding, gekleurde legguards en zwarte of donkergroene screens).

Vanzelfsprekend zal dit bij de betrokken verenigingen kunnen impliceren dat met regelmaat de kleur van de screen moet worden aangepast daar in de lagere klassen nog een rode bal zal worden gebruikt ( en dus een witte screen).

Om praktische redenen zal daarom het gebruik van roze en / of oranje ballen in het seizoen 2019 in de lagere klassen worden toegestaan.

Immers daarmee kunnen de teams die nog in witte kleding spelen ( of zoals in het lagere cricket nu ook al het geval kan zijn in gekleurde kleding) op velden waar donkere screens staan spelen zonder de kleur van de screen te veranderen. Wij hopen met deze oplossing de desbetreffende verenigingen (TK/HK/EK) een behoorlijke last – namelijk het telkens van kleur moeten veranderen van de screen - uit handen te nemen.

Wij beseffen dat er tal verenigingen zullen zijn die nog een voorraad rode ballen in hun bezit hebben. Wedstrijden die niet op het hoofdveld van de desbetreffende TK/HK/EK verenigingen ( zwarte screen) worden gespeeld maar op veld 2 of veld 3 ( witte screens) kunnen met ook deze rode ballen blijven spelen. Zodra de voorraad rood op is kan ook op deze velden worden overgegaan tot het gebruik van de roze / oranje ballen ( witte kleding, roze bal, witte screen) .

Wel achten wij het wel van belang dat de beide innings van een competitiewedstrijd met dezelfde kleur bal zal worden gespeeld. Om die reden stellen wij voor dat in het seizoen 2019 de thuisspelende vereniging altijd voor beide innings de bal levert ( beide innings dus hetzelfde merk/type bal). Over een heel seizoen genomen zal dit niet of nauwelijks financiële consequenties hebben voor de verenigingen (voorheen 14 wedstrijden uit en thuis is 14 ballen, nu 7 keer thuiswedstrijden 2 ballen leveren is eveneens 14 ballen). Het is aan de captains van beide teams om voor aanvang van de wedstrijden te verifiëren of beide ballen van hetzelfde merk/type/kleur zijn.

Belangrijk is dat de verenigingen dan wel over een voorraadje reserveballen van alle kleuren ballen beschikken ( rood zal in dat opzicht niet direct een probleem zijn). Clubs in de TK/HK/EK dienen in elk geval voor aanvang van het seizoen over een voorraad(je) witte ballen te beschikken ( deze voorraad groeit vanzelf naarmate het seizoen vordert). Voor de roze / oranje ballen zal gelden dat de voorraad zich vanzelf moet opbouwen. Een roze bal mag ( indien kapot of verloren ) te allen tijde vervangen worden door een rode bal indien op een veld met een witte screen wordt gespeeld.

De witte ballen voor de TK/HK en EK zullen, als in voorgaande seizoenen, worden geleverd door de KNCB (KNCB approved) . De rode ballen gaat om een oude club voorraad die gedurende het seizoen 2019 op zal raken en over de levering van roze ballen zijn wij op dit moment in overleg met Tim de Leede Sports ( voor het Nederlandse cricket belangrijk dat er naast cricketballen ook andere cricketmaterialen in Nederland te koop zijn ).

Samengevat:
Zwarte Screen, gekleurde kleding, witte bal ( TK/HK/EK)
Zwarte Screen, witte kleding, rose/oranje bal ( Overg.Kl en lager , Zami, Dames en Jeugd)
Witte Screen, gekleurde kleding, rode of rose bal ( Overg.Kl en lager, Zami, Dames en Jeugd)
Witte Screen, witte kleding, rode of rose bal ( Overg.Kl en lager, Zami, Dames en Jeugd)

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures