Algemene Ledenvergadering 25 April 2019

Geacht lid van VRA,

Het bestuur van de Amsterdamse Sportvereniging VRA nodigt u hierbij van harte uit om voorafgaand aan het nieuwe seizoen, de voorjaarsvergadering van 2019 bij te wonen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 25 april 2019 om 20:00 uur op het clubhuis van VRA.

De jaarstukken en notulen zijn zoals gebruikelijk ter plekke inzichtelijk vanaf 19:30, en kunnen desgewenst van tevoren naar individuele leden gezonden worden.

Wij hopen u die avond te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Nigel Drenthe

Agenda:

Opening
1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Notulen vorige ALV
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Financieel jaarverslag 2018
5. Verslag kascommissie
6. Bestuurswisseling
Pauze
8. Vrijwilligerscommissie
9. Seniorenteams in 2019
10. Jeugd in 2019
11. Activiteiten komend seizoen
12. Ontwikkelingen aankoop clubhuis, nieuwbouw en verbouwing
13. KNCB-zaken
14. Begroting 2019
15. Rondvraag
Sluiting

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures