Voorjaarsvergadering 2018

De VRA Voorjaarsvergadering 2018 zal gehouden worden op donderdag 17 mei a.s. in het clubhuis van VRA. Aanvang van de vergadering is zoals gebruikelijk om 20.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering worden de notulen beschikbaar gesteld en u bent van harte welkom om deze vanaf 18:00 uur op het clubhuis met een borrel te komen bespreken.

Namens het bestuur,

Tobias Maessen
Secretaris VRA


De agenda voor de Voorjaarsvergadering op donderdag 17 mei 2018:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Terugblik

 • 2017: wat ging goed, wat kan beter
 • besprekingen gemeente

5. Financiƫn seizoen

 • cijfers 2017
 • begroting 2018

6. Vooruitblik

 • bouw- en verbouwing
 • organisatie van de club
 • KNCB

7. Rondvraag

8. Sluiting

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures