Contributie 2018 / Club dues 2018

Op 1 januari is voor VRA het seizoen 2018 begonnen. De jeugd heeft de zaaltraining afgerond en is voor de senioren de pre-season training op zaterdagmiddag gestart. Diverse leden zijn samen met het bestuur druk bezig om te zorgen dat de accommodatie, het wedstrijdschema, de trainingen en de teamsamenstelling voor jou geheel in orde zijn. Jouw hulp is hierbij altijd welkom. Als club kan VRA alleen goed draaien met de hulp van haar leden en vrijwilligers.

Bovenstaande voorbereidingen kosten geld. Vandaar dat je maandag 9 april een bericht krijgt met daarin de factuur voor jouw contributie voor het seizoen 2018. Zoals ook in de afgelopen jaren wordt dit voor VRA verzorgd door ClubCollect. VRA maakt gebruik van hun inningssysteem. Via de link in het bericht van ClubCollect log je in het systeem in om aan te geven hoe je de contributie gaat voldoen.

Je helpt VRA door jouw contributie op maandag 9 april in één keer te betalen. Je kan betalen via IDEAL of Incasso. Mocht je toch gespreid willen betalen dan klik je die mogelijkheid aan. Bij gespreid betalen is er altijd sprake van een incasso en worden de volgende data aangehouden:

  • 23 april
  • 23 mei
  • 23 juni

In termijnen betalen kost € 6 extra aan administratiekosten. De factuur is in het ClubCollect-systeem te downloaden als pdf. Mochten er zaken onduidelijk zijn of heb je vragen, mail mij dan alstublieft. De hoogte van de contributie is te vinden op de website van VRA: http://www.vra.nl/contact/lidmaatschap.

Wij willen erop wijzen dat de volledige contributie, dan wel de eerste termijn vóór 1 mei 2018 door VRA ontvangen moet zijn. Indien dat niet het geval is, ben je niet speelgerechtigd.

Dank voor de snelle betaling en alvast een heel goed cricketseizoen gewenst, namens het bestuur van VRA,

Peter van Gulik Penningmeester penningmeester@vra.nl


-- English

On January 1st the 2018 season for VRA has started. The youth has finished their indoor training and has the pre-season training for the seniors started. Several members are working together with the Board to ensure that the accommodation, the match schedule, training and team lists will be in order. Your help is always welcome. As a club VRA depends on its members and volunteers.

The above preparations cost money. That's why you will receive a message containing the invoice for your 2018 membership fee on Monday 9 April. As in previous years, ClubCollect is the organization that will collect the fees for VRA. By clicking on the link in the message send to you by ClubCollect you can log into their system to indicate how you prefer to pay for your subscription.

You would help VRA a lot by paying the subscription fee in total Monday 9 April. You can do this through IDEAL or direct debit. It is possible to spread your payments, but please be aware that this is always by direct debit. The following dates are established for the spread payments:

  • April 23
  • May 23
  • June 23

The payment in different installments will cost you € 6 extra due to administration costs. Your invoice can be downloaded from the ClubCollect system as a pdf. In case something is unclear to you or if you have any questions, please mail me. The subscription fees can be found on the VRA-website: http://www.vra.nl/en/contact/membership.

We would like to emphasize that either the first payment or the full payment of your membership fee needs to be completed before May 1st, 2018. If not, you will not be entitled to play for VRA.

Thanks for the swift payment and I wish you a very good cricket season, on behalf of the VRA Board,

Peter van Gulik Treasurer penningmeester@vra.nl

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures