Voorjaars ALV

De Voorjaarsvergadering van VRA zal gehouden worden op vrijdag 21 april a.s. in het clubhuis van VRA. Aanvang van de vergadering is zoals gebruikelijk om 20.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering worden de notulen beschikbaar gesteld en u bent van harte welkom om deze vanaf 18:00 uur op het clubhuis met een borrel te komen bespreken.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 april 2017

Opening
1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Notulen vorige ALV
3. Financieel jaarverslag 2016
4. Verslag kascommissie
Pauze
5. Visie en beleid VRA-Bestuur
6. Activiteiten komend seizoen
7. Seniorenteams in 2017
8. Jeugd in 2017
9. Ontwikkelingen rondom sportpark het Amsterdamse Bos
10. KNCB-zaken
11. Begroting 2017
12. Rondvraag
Sluiting

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures