Anneke Mulder-Engel overleden

Het V.R.A Bestuur heeft de treurige taak u te melden dat op 25 februari j.l. onverwacht is overleden Anneke Mulder-Engel, echtgenote van ons erelid Sieb Mulder. Anneke is 66 jaar oud geworden. Zij was heel veel jaren een van de trouwste supporters van V.R.A. Wij zullen haar missen. Wij wensen namens heel V.R.A. Sieb, Annemarie, Jeroen en Laurien en overige familie heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures