Buitengewone Ledenvergadering op vrijdag 6 januari 2017

Het bestuur van VRA nodigt alle leden, ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering (BLV) op vrijdag 6 januari 2017.

Voorafgaand aan de vergadering ontvangt het bestuur u graag vanaf 18:00 uur met een drankje. Wij praten u graag bij indien u niet bij de voorgaande vergaderingen en informatiebijeenkomsten bent geweest of als u andere vragen heeft over de inhoud van de BLV. Vervolgens zal tussen 19:00 uur en 20:00 uur de BLV worden gehouden.

Graag wijs ik u erop dat het nog mogelijk is om aan te melden voor het het traditionele Driekoningendiner dat na de BLV aanvangt. Graag ontvang ik uw aanmelding voor morgen, woensdag 4 januari 20:00 uur, via secretaris@vra.nl.

Uiteraard hopen wij u allen in grote getalen te mogen ontvangen. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de BLV bij te wonen, dan wijs ik u graag op de mogelijkheid om een ander lid te machtigen. Indien u een machtiging aan een ander lid of aan het bestuur wenst te geven, dan dient u dit voor het begin van de BLV schriftelijk kenbaar te maken via secretaris@vra.nl.

Mocht u voor komende vrijdag vragen hebben over de inhoud van de BLV, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het bestuur van VRA. Het algemene
aanspreekpunt zal in dit geval onze penningmeester Peter van Gulik (penningmeester@vra.nl) zijn.

Namens het bestuur van VRA, met vriendelijke groet,

Tobias Maessen
Secretaris VRA
secretaris@vra.nl

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures