Sluitingsdiner, Najaars ALV en andere belangrijke data

Het bestuur van VRA nodigt alle leden van de vereniging uit voor het Slotdiner en de Najaars ALV.

Het Slotdiner op zaterdag 15 oktober 2016 zal een informatief karakter kennen in voorbereiding van de Najaars ALV. Vanaf 18:00 uur bent u van harte welkom om deel te nemen aan de borrel waarbij het bestuur u aan de hand van een presentatie zal bijpraten over de toekomstplannen voor VRA en haar accommodatie. Daarna zal rond 19:30 uur het diner aanvangen. Aanmelden kan per heden via secretaris@vra.nl.

De Najaars ALV zal op vrijdag 25 november 2016 plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal de vergadering om 20:00 uur aanvangen en de notulen zijn een uur voor aanvang beschikbaar ter inzage. De agenda voor de vergadering zal nog beschikbaar worden gemaakt

Noteert u tevens alvast de volgende data in uw agenda, nadere informatie volgt te zijner tijd:

Driekoningendiner vrijdag 6 januari 2017
Openingsdiner zaterdag 1 april 2017
Voorjaars ALV vrijdag 21 april 2017

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures