Nieuwe coronamaatregelen en trainingen in de indoorhal - UPDATE 14-1-22

** zaterdag 15 januari 2022**

Er zijn op vrijdag 14 januari nieuwe maatregelen afgekondigd die voor ons als cricketers belangrijk zijn.

Op dit moment is onze hoofdtrainer Peter Borren nog in Qatar en dus niet beschikbaar om training te geven. We zijn nog bezig om een oplossing te vinden, dus hou de berichten in de gaten.

De nieuwe maatregelen op een rijtje

Zaterdag 15 januari om 05.00 uur versoepelen een aantal coronamaatregelen.

Sportbeoefening binnen en buiten toegestaan
Sportbeoefening binnen en buiten is toegestaan voor alle leeftijden. Ook mag er weer na 20.00 uur gesport worden. Voor betreding van binnenruimtes is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder.

Meer publiek toegestaan en Coronatoegangsbewijs in horeca

 • Binnen en buiten sporten kan zonder beperkingen.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Competities/wedstrijden zijn niet toegestaan (topsport uitgezonderd). Onderlinge wedstrijden mogen wel.
 • In binnensportlocaties zijn mondkapjes verplicht voor personen van 18 jaar en ouder als je niet aan het sporten bent
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar op binnensportlocaties en voor buitensporters die gebruik maken van binnenfaciliteiten zoals kleedkamers en toiletten.
 • Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 • Kantines en terrassen zijn gesloten, afhalen mag wel.
 • Kleedkamers en douches zijn open.
 • Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen op een binnensportlocatie. Dit geldt voor betaalde personen en vrijwilligers. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: houd 1.5 meter afstand, schud geen handen en nies of hoest in je elleboog. Bij klachten blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.

Het Reserveringenteam


English version

** Saturday, January 15, 2022**

New measures were announced on Friday 14 January that are important to us as cricketers.

At the moment our head coach Peter Borren is still in Qatar and therefore not available to give training. We are still working on finding a solution, so keep an eye on the messages.

The new measures at a glance

Saturday, January 15 at 5 a.m., a number of corona measures will be relaxed.

Sports practice allowed indoors and outdoors
Indoor and outdoor sports are allowed for all ages. You can also exercise again after 8 p.m. A corona admission ticket (CTB) is mandatory for people aged 18 and older to enter indoor areas.

More public allowed and Corona admission ticket in catering

 • Indoor and outdoor sports are possible without restrictions.
 • Group sports are allowed.
 • Competitions/matches are not allowed (with the exception of top sports). Mutual competitions are allowed.
 • In indoor sports locations, mouth caps are mandatory for people aged 18 and older if you are not working out
 • A corona ticket is mandatory for everyone aged 18 and over at indoor sports locations and for outdoor athletes who use indoor facilities such as changing rooms and toilets.
 • No audience is allowed at training sessions and competitions.
 • Canteens and terraces are closed, but you can pick up.
 • Changing rooms and showers are open.
 • Persons who perform professional or commercial activities do not have to show a corona admission ticket when they perform a function for sports at an indoor sports location. This applies to paid individuals and volunteers. As soon as they no longer fulfill a task, they must leave the sports location.
 • Stick to the basic rules to prevent the spread of the coronavirus: keep 1.5 meters away, don't shake hands and sneeze or cough into your elbow. If you have complaints, stay at home and get tested, even if you have been vaccinated.

The Reservations Team


Our Sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures