Announcement winter training

English version below

Aanmelding voor de VRA Indoor faciliteiten

De schemas voor de wintertrainingen zijn weer gemaakt. Voor VRA-teams zijn de indelingen bekend. Vanaf 25 oktober beginnen de trainingen in de indoorhal. Het schema is geldig tot 16 januari 2022. Daarna komen er enkele wijzigingen die samenhangen met het gewijzigde schema van de KNCB-teams. De wijzigingen worden uiterlijk begin december gecommuniceerd.

De club plant de capaciteit voor de beschikbare slots. Daarom moeten we weten wie er geïnteresseerd is om gebruik te maken van onze prachtige indoor cricketfaciliteiten.

Inschrijven is verplicht en staat open voor alle leden van VRA.

Aan elk VRA team is een trainingsslot van 2 uur toebedeeld, inclusief trainer. Het winter training schema staat op de VRA website

Met het invullen onderstaand formulier kunt u aangeven dat u wilt trainen met uw VRA-team in de indoorhal met uw team.
Het wordt gebruikt voor de planning van de hal en om u een factuur te kunnen sturen.

Voor de indoortraining is een bijdrage verschuldigd.

  • Senioren: 200 Euro voor 20 trainingen
  • Junioren: 160 Euro voor 20 trainingen
  • Under 9: 100 Euro voor 20 trainingen

Voor aanvang van de training dient uw factuur volledig betaald te zijn. Geen uitzonderingen.

Registreer hier voor de wintertrainingen

Dit bericht wordt bijgehouden op de VRA website.

ENGLISH

Registration for the VRA Indoor facilities

The VRA Board is proud to announce the start of the first Winter training in the brand new indoor cricket facilities in our new-built hall. The schedule for the VRA teams is known.

The schedules for the winter training sessions have been made again. The divisions are known for VRA teams. From 25 October the training sessions will start in the indoor hall. The schedule is valid until January 16, 2022. After that, there will be some changes that are related to the changed schedule of the KNCB teams. The changes will be communicated by the beginning of December at the latest.

The club is carefully planning the capacity for the available slots. Therefor we need to know who is interested to make use of our beautiful new indoor cricket facilities.

Registration for the winter training is now open for all members of VRA.

A contribution is due for the indoor training.

  • Seniors: 200 Euros for 20 training sessions
  • Juniors: 160 Euros for 20 training sessions
  • Under 9: 100 Euros for 20 training sessions

Every VRA team is allowed a 2 hour training session, including trainer. You can find the current winter training schedule on the VRA website

With the Winter training registration form you can register that you want to train with your VRA team in the indoor hall.
This will be used for the planning of the hall and to send you an invoice.

Before the start of the training, your invoice needs to be paid in full. No exceptions.

Register here

This message is maintained on the VRA website

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures